Planer och styrdokument

Kommunen har många olika typer av planer och styrdokument. Här kan du läsa om Göteborgs Stads översiktsplaner, stadsutvecklingsprojekt och byggprojekt. Här hittar du även kommunens regler och riktlinjer, policys och program.

Här kan du titta och hålla dig uppdaterad kring markanvisningar, detaljplaner och byggprojekt i Göteborg.