Organisation och ledning i Västra Hisingens stadsdelsförvaltning

De flesta av stadsdelsförvaltningens cirka 3500 medarbetare arbetar inom någon av de fyra sektorerna: utbildning, äldreomsorg och hälso- och sjukvård, individ- och familjeomsorg samt kultur och fritid. Inom stadsdelsförvaltningen finns också administrativa stödfunktioner.

Organisationsschema

Förvaltningsledningen

Förvaltningsledningen består av stadsdelsdirektören, de fyra sektorscheferna och cheferna för de tre stödfunktionerna samt förvaltningscontrollern. Här hittar du kontaktuppgifter till förvaltningsledningen samt till en del områdeschefer.


Stadsdelsdirektör

Sergio Garay
Telefon: 031-366 60 02
E-post: sergio.garay@vastrahisingen.goteborg.se


Sektorschef Utbildning

Peter Johansson
Telefon: 031-366 61 23
E-post: peter.johansson@vastrahisingen.goteborg.se

Områdeschefer

Skola 1 - södra och centrala Torslanda
Marie Sköld
Telefon: 031-366 59 03
marie.skold@vastrahisingen.goteborg.se

Skola 2 - Biskopsgården och norra Torslanda
Päivi Malmsten
Telefon: 031-366 49 14
paivi.malmsten@vastrahisingen.goteborg.se

Barn- och elevhälsa
Eva Berg
Telefon: 031-366 52 31
eva.berg@vastrahisingen.goteborg.se

Förskola
Eva-Lill Thorsson
Telefon: 031-366 61 28
eva-lill.thorsson@vastrahisingen.goteborg.se


Sektorschef Äldreomsorg

Monica Sörensson
Telefon: 031-366 63 19
E-post: monica.sorensson@vastrahisingen.goteborg.se


Sektorschef Individ- och familjeomsorg
och funktionshinder

Lena Bjugård Bränfeldt
Telefon: 031-366 64 38
E-post: lena.bjugard.branfeldt@vastrahisingen.goteborg.se


Sektorschef Kultur och fritid

Michael Göransson
Telefon: 031-366 49 03
E-post: michael.goransson@vastrahisingen.goteborg.se


HR-chef (tf)

Liselotte Hansson
Telefon: 031-366 60 67
E-post: liselotte.hansson@vastrahisingen.goteborg.se


Utvecklingschef

Maria Rahm Christensson
Telefon: 031-366 60 05
E-post: maria.rahm.christensson@vastrahisingen.goteborg.se


Ekonomichef

Lile P Boschewska
Tel: 031-366 60 09
E-post:lile.p.boschewska@vastrahisingen.goteborg.se


Kommunikationschef

Cecilia Lööf
Tel: 031-366 52 83, sms:0739-50 32 97
E-post: cecilia.loof@vastrahisingen.goteborg.se


Förvaltningscontroller

Totte Staxäng
Telefon: 031-366 60 03
E-post: totte.staxang@vastrahisingen.goteborg.se