Organisation och ledning i Västra Hisingens stadsdelsförvaltning

De flesta av stadsdelsförvaltningens cirka 3500 medarbetare arbetar inom någon av de fyra sektorerna: utbildning, äldreomsorg och hälso- och sjukvård, individ- och familjeomsorg samt kultur och fritid. Inom stadsdelsförvaltningen finns också administrativa stödfunktioner.

Organisationsschema

Förvaltningsledningen

Förvaltningsledningen består av stadsdelsdirektören, de fyra sektorscheferna och cheferna för de tre stödfunktionerna samt förvaltningscontrollern. Här hittar du kontaktuppgifter till förvaltningsledningen samt till en del områdeschefer.


Stadsdelsdirektör

Sergio Garay
Telefon: 031-366 60 02
sergio.garay@vastrahisingen.goteborg.se


Sektorschef Utbildning

Peter Johansson
Telefon: 031-366 61 23
peter.johansson@vastrahisingen.goteborg.se

Områdeschefer

Skola 1 - södra och centrala Torslanda
Marie Sköld
Telefon: 031-366 59 03
marie.skold@vastrahisingen.goteborg.se

Skola 2 - Biskopsgården och norra Torslanda
Päivi Malmsten
Telefon: 031-366 49 14
paivi.malmsten@vastrahisingen.goteborg.se

Barn- och elevhälsa
Eva Berg
Telefon: 031-366 52 31
eva.berg@vastrahisingen.goteborg.se

Förskola
Eva-Lill Thorsson
Telefon: 031-366 61 28
eva-lill.thorsson@vastrahisingen.goteborg.se


Sektorschef Äldreomsorg

Monica Sörensson
Telefon: 031-366 63 19
monica.sorensson@vastrahisingen.goteborg.se

Områdechefer

Hemtjänst
Maria Stenmark
Telefon:031-366 64 30
maria.stenmark@vastrahisingen.goteborg.se

Särskilda boenden, Korttidsenhet
Daniel Pus
Telefon: 031-366 63 77
daniel.pus@vastrahisingen.goteborg.se

Navet, Biståndshandläggning, Hälso- och sjukvård, Förebyggande anhörigstöd och administration
Gunhild Unger Snygg
Telefon: 031-366 60 56
gunhild.unger.snygg@vastrahisingen.goteborg.se


Sektorschef Individ- och familjeomsorg
och funktionshinder

Lena Bjugård Bränfeldt
Telefon: 031-366 64 38
lena.bjugard.branfeldt@vastrahisingen.goteborg.se

Områdechefer

Bistånd och service
Britt-Marie Södervall
Telefon: 031-366 66 48
britt-marie.sodervall@vastrahisingen.goteborg.se

Boende/ personligt stöd
Johannes Rämnegård
Telefon: 031-366 49 78
johannes.ramnegard@vastrahisingen.goteborg.se

Hisingsgemensamma: Ungdomsmottagningen, Familjehem, Sambuh, Psykologenheten
Alex Rezaei
Telefon: 031-366 67 01
alex.rezaei@vastrahisingen.goteborg.se

Arbetsmarknad, Sysselsättning
Vakant


Sektorschef Kultur och fritid

Michael Göransson
Telefon: 031-366 49 03
michael.goransson@vastrahisingen.goteborg.se


HR-chef (tf)

Liselotte Hansson
Telefon: 031-366 60 67
liselotte.hansson@vastrahisingen.goteborg.se


Utvecklingschef

Maria Rahm Christensson
Telefon: 031-366 60 05
maria.rahm.christensson@vastrahisingen.goteborg.se


Ekonomichef

Lile P Boschewska
Tel: 031-366 60 09
lile.p.boschewska@vastrahisingen.goteborg.se


Kommunikationschef

Cecilia Lööf
Tel: 031-366 52 83, sms:0739-50 32 97
cecilia.loof@vastrahisingen.goteborg.se


Förvaltningscontroller

Åsa Svensson
Telefon: 031-366 60 03
asa.svensson@vastrahisingen.goteborg.se