Organisation och ledning i Norra Hisingens stadsdelsförvaltning

Stadsdelsförvaltningen Norra Hisingen har cirka 3 700 anställda och är organiserad i fyra sektorer samt fem stödfunktioner.

Förvaltningsorganisationen:

Sektorer

  • Äldreomsorg samt hälso- och sjukvård
  • Utbildning (förskola och grundskola)
  • Individ- och familjeomsorg samt funktionshinder
  • Kultur och fritid

Stödfunktioner

  • Human Resources-avdelning (HR, personalfrågor)
  • Ekonomiavdelning
  • Utvecklingsavdelning
  • Kanslienhet
  • Förvaltningscontroller

Förvaltningsledningen

Förvaltningsledningen består av sektorscheferna, cheferna för stödfunktionerna samt förvaltningscontroller och leds av stadsdelsdirektören.
Under varje sektorschef hittar du även kontaktuppgifter till områdeschefer.


Stadsdelsdirektör
Johan Fritz
Telefon: 031-366 94 01
E-post: johan.fritz@norrahisingen.goteborg.se


Sektorschef Utbildning, Kultur/Fritid
Anders Andrén
Telefon: 031-366 83 90
E-post: anders.andren@norrahisingen.goteborg.se

Områdeschefer

- Förskola
Marie Gustafsson, 031-366 96 10
marie.gustafsson@norrahisingen.goteborg.se

- Grundskola
Stefan Gustafsson, 031-366 96 12
stefan.gustafsson@norrahisingen.goteborg.se

- Kultur och fritid
Kenneth Johansson,
kenneth.johansson@norrahisingen.goteborg.se


Sektorschef Individ- och familjeomsorg/Funktionshinder
Elisabeth Johansson
Telefon: 031-366 83 60
E-post: elisabeth.johansson@norrahisingen.goteborg.se

Områdeschefer

- Stöd och sysselsättning
Tarja Mattila, 031-366 83 62
tarja.mattila@norrahisingen.goteborg.se

- Bistånd
Gun Olsson, 031-366 83 61
gun.olsson@norrahisingen.goteborg.se

- Boende/personligt stöd
Stefan Peterson, 031-366 98 10
stefan.peterson@norrahisingen.goteborg.seSektorschef Äldreomsorg/Hälso- och sjukvård
Björn Gunnarsson
Telefon: 031-366 82 00
E-post: bjorn.gunnarsson@norrahisingen.goteborg.se

Områdeschefer

- Ordinärt boende/förebyggande
Lisbeth Olsson, 031-366 91 11
lisbeth.olsson@norrahisingen.goteborg.se

- Särskilt boende
Elinore Lissledal, 031-366 91 10
elinore.lissledal@norrahisingen.goteborg.se

- Myndighetsutövning/Hälso- och sjukvård
Elisabeth Carlsson, 031-366 83 71
elisabeth.carlsson@norrahisingen.goteborg.se


Ekonomichef
Anette Östergaard
Telefon: 031-365 00 00
E-post: anette.ostergaard@norrahisingen.goteborg.se


HR-chef
Pierre Dikanda
Telefon: 031-366 94 20
E-post: pierre.dikanda@norrahisingen.goteborg.se


Utvecklingschef
Karl-Erik Engström
Telefon: 031-366 83 54
E-post: karl-erik.engstrom@norrahisingen.goteborg.se

Områdeschef

- Måltid- och fastighetsservice
Heléne Gustafsson, 031-366 91 35
helene.gustafsson@norrahisingen.goteborg.se


Förvaltningscontroller, Kanslichef
Helena Lundberg
Telefon: 031-366 89 30
E-post: helena.lundberg@norrahisingen.goteborg.se