Funktionshinder i Norra Hisingens stadsdelsförvaltning

Du som har en funktionsvariation har rätt att få stöd och service för att kunna leva som andra och delta aktivt i samhället. Dina anhöriga kan också få stöd. Du ansöker om stöd genom att kontakta förvaltningens socialsekreterare på socialkontoret.

Socialkontor i Norra Hisingen
Information om stöd till personer med funktionsnedsättning i Göteborgs Stad
Anhörigstöd i Norra Hisingen

Ansökan och information

Om du eller din anhörig behöver stöd eller service ska du kontakta Funktionshinderenheten. Du kommer då att få träffa en handläggare som utreder, bedömer och fattar beslut. Ditt behov av stöd prövas individuellt och hänsyn tas till hela din livssituation.

Här kan du läsa mer om information om funktionsnedsättning i Göteborgs stad

Här kan du ladda ner en blankett som du skriver ut och fyller i. Skicka den sen till funktionshinderenheten. Adress finns på blanketten.

Ansökan stöd funktionshinder

Boende

I Norra Hisingen finns bostäder med särskild service, BmSS, för personer med funktionsnedsättning. BmSS kan vara en gruppbostad eller en servicebostad. I gruppbostad bor man i egen lägenhet i direkt anslutning till gemensamma utrymmen. I en servicebostad bor man också i egen lägenhet men lägenheten är inte i direkt anslutning till gemensamma utrymmen utan lägenheten har utgång till trapphus eller gården.

I stadsdelen finns också korttidshem som ger möjlighet till avlastning till de familjer som har en familjemedlem med intellektuell funktionsvariation, autism eller förvärvad hjärnskada.

Daglig verksamhet

Stadsdelsförvaltningen bedriver daglig verksamhet och sysselsättning för personer med funktionsvariationer.

Daglig verksamhet i Norra Hisingen