Pensionärsrådet i Lundby stadsdelsförvaltning

Pensionärsrådet är ett samverkansorgan mellan stadsdelsförvaltningens politiker, tjänstemän och de äldre i stadsdelen.

Rådet har representanter från olika lokala pensionärsföreningar. De bevakar och väcker debatt kring viktiga frågor för äldre. Detta kan vara till exempel service, kommunikationer, sjukvård, samhällsplanering och äldreomsorg.

Kontakt
Lage Reftel, ordförande
E-post: lage.reftel@hotmail.com

Tia Edlund, sekreterare
Telefon: 031-366 70 67 eller e-post: tia.edlund@lundby.goteborg.se