Foto: Peter Svenson

Utbildningsförvaltningen

Utbildningsförvaltningen består av 13 gymnasieskolor, gymnasiesärskola, Vägledningscentrum, Center för skolutveckling, Språkcentrum samt vuxenutbildning inom Studium och Yrkeshögskola. Totalt sett har utbildningsförvaltningens verksamheter cirka 2500 anställda. Merparten av dessa är lärare..

Utbildningsförvaltningen arbetar utifrån Göteborgs Stads vision och verksamhetsidé för utbildning.

Utbildningsförvaltningen är en stor arbetsgivare med många möjligheter. Kanske finns det en ledig tjänst som passar dig?