Trafikkontorets projekt

Hisingsbron blir en bro mitt i centrala Göteborg, en gata i staden som leder över älven och binder samman älvstränderna.

Göteborgs Stad har genom trafikkontoret sedan 2013 utrett frågan om linbanor som en del av det kollektiva resandet i Göteborg.

Här hittar du även information om större trafikarbeten, avstängningar och evenemang i Göteborg som kan påverka trafiken.