Om social resursförvaltning

Inom förvaltningen finns en mängd olika yrkeskategorier representerade. En del av våra verksamheter har ett mer eller mindre kontinuerligt rekryteringsbehov, till exempel Boendeverksamheten och Lägerverksamheten, medan andra verksamheter har ett mindre behov av att rekrytera.

Är du intresserad av att få nyheter från Social resursförvaltning till din e-post? Klicka på länken och fyll i din e-postadress.