Jämlikt Göteborg

Göteborgs Stad satsar långsiktigt på att skapa en mer jämlik stad. Social resursförvaltning samordnar arbetet.
Här kan du läsa mer om Jämlikt Göteborg.