Foto: park- och naturförvaltningen

Park- och naturförvaltningen

Aktuellt

 • Flatås park nominerad till arkitekturpris

  Publicerad 2 oktober 2017

  Flatås park har fått ett helt nytt utseende och fyllts med olika aktiviteter, vilket park- och naturförvaltningen firade med en invigning 21 september. Nu är parken även nominerad till Sienapriset, som delas ut av Sveriges arkitekter för att främja god utemiljö.

 • Park- och naturnämnden beslutade om upprustning av Brunnsparken

  Publicerad 26 september 2017

  Park- och naturnämnden gav vid mötet 25 september park- och naturförvaltningen i uppdrag att genomföra en upprustning av Brunnsparken under perioden 2018-2021, till exempel genom att göra tydligare stråk och funktioner, förbättra tillgänglighet och ljudmiljö, skapa mer ljus samt utveckla samspelet mellan park och hållplats.

 • Seminarium 12 september om att lyckas med flytt av träd

  Publicerad 21 september 2017

  Den 12 september bjöd Trafikverket, Sveriges Lantbruksuniversitet och Göteborgs Stad in till ett öppet seminarium om motiv och metoder för att flytta stora träd med Gary Watson, forskningsledare på Morton Arboretum i Chicago.

 • Upprustning av trappa till Carolous rex förlängs

  Publicerad 19 september 2017

  I samband med att park- och naturförvaltningen rustar upp en trappa till bastionen Carolus Rex har det påträffats en stenkonstruktion. Det kommer att utföras en arkeologisk kontroll av stenkonstruktionen innan arbetet kan fortsätta. Det innebär att upprustningsarbetet blir något försenat och att trappan kommer att vara avstängd längre än beräknat.

 • Besiktning av Vasagatans alléträd

  Publicerad 11 september 2017

  Under vecka 37 inleds enligt ordinarie plan besiktning av Vasagatans alléträd. Resultatet av besiktningen beräknas vara klart i slutet av oktober.

 • Nu tas första spadtaget inför bygget av Selma Lagerlöfs parkstråk

  Publicerad 30 augusti 2017

  Med start 15 september och fram till sommaren 2019 bygger Göteborgs Stad, park- och naturförvaltningen, Selma Lagerlöfs parkstråk. Det kommer att ligga som ett grönskande nav för möten, lek, avkoppling och aktiviteter i nya Selma stad i Hisings Backa.

 • Byggstart för "Blå & gröna stråk och oaser" längs Kvillebäcken

  Publicerad 28 augusti 2017

  Denna veckan (vecka 35) börjar park- och naturförvaltningen att anlägga ett stråk med gröna oaser längs Kvillebäcken mellan Frihamnen och Hökälla naturområde. Förutom entréer till stråket kommer två oaser i form av ett utegym och en dansbana att anläggas.

 • Bok på Haga kyrkoplan förbereds för flytt inför bygget av Västlänken

  Publicerad 2 maj 2017

  I april 2016 startade arbetet med att förbereda träd i Kungsparken och på Haga Kyrkoplan för att klara flytt eller skyddskonstruktion inför bygget av Västlänkens station Haga. Vecka 19 fortsätter arbetet då ett träd på Haga kyrkoplan börjar förberedas för flytt.

 • Nu grönskar det i Jubileumsparken

  Publicerad 27 april 2017

  Lagom till öppningen gör vi Jubileumsparken lite grönare, dels genom att testa växter som kan passa i den framtida parken, dels genom att anlägga en tillfällig blomsteräng.

 • Tillfälliga blomsterängar i stadsmiljön

  Publicerad 25 april 2017

  I år sätter Göteborgs Stad extra fokus på stadens gröna och sköna platser, nya som gamla. En av nyheterna är blomsterängar som park och naturförvaltningen anlägger på tre platser i staden – Hammarkullen i Angered, Frihamnen i Lundby och Kungsparken i Centrum.