Organisation och ledning i kulturförvaltningen

Kulturförvaltningens verksamhet är uppdelad i tre sektorer: Bibliotek, Museer samt Fri konst och kultur. Inom förvaltningen finns även en kulturstrategisk avdelning och verksamhetsstöd. Förvaltningen har ungefär 400 anställda.

Förvaltningsledning

Anna Rosengren, förvaltningsdirektör
Telefon 031-368 32 18
E-post: anna.rosengren@kultur.goteborg.se

Kulturförvaltningen leds av förvaltningsdirektören och i ledningen ingår också sektorscheferna, cheferna för verksamhetsstöd samt chefen för kulturstrategiska avdelningen.

Kulturstrategiska avdelningen

Mikael Nanfelt, kulturstrategisk chef
Telefon 031-368 34 51
E-post: mikael.nanfeldt@kultur.goteborg.se

Kulturstrategiska avdelningen driver arbetet med att ta fram strategier och utveckla arbetsmetoder som bidrar till en långsiktig kulturstrategisk planering i hela Göteborg. Avdelningen har särskilt ansvar för att arbeta fram de åtgärder som kulturnämnden beslutat om i Göteborgs Stads kulturprogram. Länk till Göteborgs Stads kulturprogram

Verksamhetsstöd

Verksamhetsstöd består av de fyra avdelningarna nämndservice och kommunikation, HR, ekonomi och IT. Avdelningarnas syfte är att stötta chefer och övriga verksamheter inom förvaltningen.

Nike Vallström, nämndservice- och kommunikationschef
Telefon 031-368 32 02
E-post: nike.vallstrom@kultur.goteborg.se

Tatjana Marin Kartal, HR-chef
Telefon 031-368 32 11
E-post: tatjana.marin.kartal@kultur.goteborg.se

Ralph Hafström, ekonomichef
Telefon 031-368 32 05
E-post: ralph.hafstrom@kultur.goteborg.se

Anna Petrén-Kihlström, IT-chef
Telefon:031- 368 32 29
E-post: anna.petren-kihlstrom@kultur.goteborg.se

Sektorer

Kulturförvaltningens övriga verksamhet är indelad i tre sektorer: Bibliotek, Museer och Fri konst och kultur.

Bibliotek

Kulturförvaltningens sektor bibliotek har ansvar för Stadsbiblioteket, Stadsbiblioteket 300m2 och de två bokbussarna, medan stadsdelsförvaltningarna ansvarar för stadsdelsbiblioteken. I sektor biblioteks ansvarsområde för samtliga bibliotek ingår även gemensamt biblioteksdatasystem, ansvaret för bibliotekens media samt vissa konsultativa tjänster.

Anette Eliasson, sektorschef
Telefon: 031-368 33 47
E-post: anette.eliasson@kultur.goteborg.se

Museer

I kulturförvaltningen finns fyra museer med olika profil och inriktning: Sjöfartsmuseet Akvariet, Röhsska museet, Göteborgs stadsmuseum och Göteborgs konstmuseum. Tillsammans bildar de Sektor Museer.

Britta Söderqvist, sektorschef
Telefon: 031-368 36 85
E-post: britta.soderqvist@kultur.goteborg.se

Fri konst och kultur

Fri konst och kultur är till för konst och kulturlivet som vill ha rådgivning eller söka ekonomiskt stöd för sin konstnärliga verksamhet. Sektor fri konst och kulturs uppdrag är också att producera konst och kultur och göra den tillgänglig i hela staden. Genom projekt och olika nätverk samlas kompetens och intressen för att öka allas, men särskilt barn, unga och äldres möjligheter till kultur.

Till Fri konst och kultur hör Kulturhuset Frilagret, Stora Teatern och Göteborgs Konsthall.
Också verksamheterna Kulturstöd, Göteborg Konst, Göteborgs dans- och teaterfestival, Kulturpunkten, Kultursommarjobb, Skolbio, Filmkontoret, Instrumentförrådet, Sommarunderhållningen, Speldags, Medborgarskapsceremonin, Kulturnatta och Urban Konst ingår i Fri konst och kultur.

Jonna Ulin, sektorschef
Telefon: 031-368 32 51
E-post: jonna.ulin@kultur.goteborg.se

Organisationskarta

Vill du se en karta över kulturförvaltningens organisation kan du klicka på länken nedan.

Kulturförvaltningens organisation