Organisation och ledning i kulturförvaltningen

Kulturförvaltningen leds av kulturnämnden i Göteborgs Stad. Förvaltningen har ungefär 400 anställda och verksamhet är uppdelad i tre sektorer: bibliotek, museer samt fri konst och kultur, en kulturstrategisk avdelning och verksamhetsstöd.

Förvaltningsledningen

Förvaltningsledningen leds av förvaltningsdirektören och består av sektorscheferna, cheferna för verksamhetsstöd samt chefen för kulturstrategiska avdelningen.

Anna Rosengren, förvaltningsdirektör
Telefon 031-368 32 18
E-post: anna.rosengren@kultur.goteborg.se

Kulturstrategisk avdelning

Mikael Nanfelt, kulturstrategisk chef
Telefon 031-368 34 51
E-post: mikael.nanfeldt@kultur.goteborg.se

Verksamhetsstöd

Nike Vallström, kommunikationschef
Telefon 031-368 32 02
E-post: nike.vallstrom@kultur.goteborg.se

Tatjana Marin Kartal, HR-chef
Telefon 031-368 32 11
E-post: tatjana.marin.kartal@kultur.goteborg.se

Ralph Hafström, ekonomichef
Telefon 031-365 00 00
E-post: ralph.hafstrom@kultur.goteborg.se

Anna Petrén-Kihlström, IT-chef
Telefon:031- 368 32 29
E-post: anna.petren-kihlstrom@kultur.goteborg.se

Sektorer

Bibliotek

Anette Eliasson, sektorschef
Telefon: 031-368 33 47
E-post: anette.eliasson@kultur.goteborg.se

Museer

Britta Söderqvist, sektorschef
Telefon: 031-368 36 85
E-post: britta.soderqvist@kultur.goteborg.se

Fri konst och kultur

Jonna Ulin, sektorschef
Telefon: 031-368 32 51
E-post: jonna.ulin@kultur.goteborg.se