Organisation och ledning i kulturförvaltningen

Kulturförvaltningen leds av kulturnämnden i Göteborgs Stad. Förvaltningen har ungefär 400 anställda och verksamhet är uppdelad i tre sektorer: bibliotek, museer samt fri konst och kultur, en kulturstrategisk avdelning och verksamhetsstöd.

Förvaltningsledningen

Förvaltningsledningen leds av förvaltningsdirektören och består av sektorscheferna, cheferna för verksamhetsstöd samt chefen för kulturstrategiska avdelningen. Under varje sektorschef hittar du även kontaktuppgifter till avdelningscheferna.

Anna Rosengren, förvaltningsdirektör
Telefon 031-368 32 18
E-post: anna.rosengren@kultur.goteborg.se

Kulturstrategisk avdelning

Mikael Nanfelt, kulturstrategisk chef
Telefon 031-368 34 51
E-post: mikael.nanfeldt@kultur.goteborg.se

Verksamhetsstöd

Nike Vallström, kommunikationschef
Telefon 031-368 32 02
E-post: nike.vallstrom@kultur.goteborg.se

Tatjana Marin Kartal, HR-chef
Telefon 031-368 32 11
E-post: tatjana.marin.kartal@kultur.goteborg.se

Ralph Hafström, ekonomichef (from 26 juni 2017)
Telefon 031-365 00 00
E-post: ralph.hafstrom@kultur.goteborg.se

Anna Petrén-Kihlström, IT-chef
Telefon:031- 368 32 29
E-post: anna.petren-kihlstrom@kultur.goteborg.se

Sektorer

Bibliotek

Anette Eliasson, sektorschef
Telefon: 031-368 33 47
E-post: anette.eliasson@kultur.goteborg.se

Hemsida: Stadsbiblioteket Göteborg

Museer

Britta Söderqvist, sektorschef
Telefon: 031-368 36 85
E-post: britta.soderqvist@kultur.goteborg.se

vakant, museichef Göteborgs konstmuseum
Hemsida: Göteborgs konstmuseum

Carina Sjöholm, museichef Göteborgs stadsmuseum
Telefon 031-368 36 41
E-post: carina.sjoholm@kultur.goteborg.se
Hemsida: Göteborgs stadsmuseum

Ann Bergström, enhetschef
Telefon 031-368 31 75
E-post: ann.bergstrom@kultur.goteborg.se
Hemsida: Röhsska museet

Björn Varenius, museichef Sjöfartsmuseet Akvariet
Telefon 031-368 35 60
E-post: bjorn.varenius@kultur.goteborg.se
Hemsida: Sjöfartsmuseet Akvariet Göteborg

Fri konst och kultur

Jonna Ulin, sektorschef
Telefon: 031-368 32 51
E-post: jonna.ulin@kultur.goteborg.se

Martin Hansson, chef Stora Teatern
Telefon 031-368 32 88
E-post: martin.hansson@kultur.goteborg.se
Hemsida: Stora Teatern

Ann-Sofi Roxhage, enhetschef Göteborgs Konsthall
Telefon 031-368 34 51
E-post: ann-sofi.roxhage@kultur.goteborg.se
Hemsida: Göteborgs Konsthall