Foto: Lars Jonsson

Kulturförvaltningen

Aktuellt

  • 5 projekt får Interkulturellt projektstöd, beslut 9 oktober 2017

    Publicerad 10 oktober 2017

    Fördelning av stöd för Interkulturella projekt Sista ansökningsdag var den 23 augusti 2017 och 13 ansökningar kom in till förvaltningen. Det totala ansökningsbeloppet var 1 018 770 kr. Utskottet för kulturstöd beslutade den 9 oktober 2017 att fördela 330 000 kr till fem av de sökande projekten.

  • 17 projekt får Projektstöd PRONTO!, beslut 27 september 2017

    Publicerad 28 september 2017

    Den tredje ansökningsomgången 2017 för Projektstöd PRONTO! är nu avslutad. Sista ansökningsdag var 16 augusti 2017. Totalt mottog förvaltningen 74 ansökningar om 2 431 506 kr. Vid dagens beslutsmöte har 17 projekt beviljats stöd om sammanlagt 455 000 kr.