Organisation och ledning i förvaltningen för inköp och upphandling

Förvaltningen för inköp och upphandling är Göteborgs Stads inköpscentral och strategiska resurs i upphandlingsfrågor. Förvaltningen har 65 anställda som samordnar och följer upp Göteborgs Stads gemensamma inköp av varor och tjänster med målet att bidra till ett hållbart samhälle för göteborgaren.

Förvaltningsledningen

Förvaltningsledningen leds av förvaltningsdirektören och består av avdelningscheferna. Nedan hittar du deras kontaktuppgifter.

Henrik Karlsson, direktör
Telefon: 031-366 37 01
E-post: henrik.karlsson@ink.goteborg.se

Annelie Gärdmark, chef verksamhetsstöd
Telefon: 031-366 37 26
E-post: annelie.gardmark@ink.goteborg.se

Carin Bergdahl, chef specialist & uppföljning
Telefon: 031-366 37 50
E-post: carin.bergdahl@ink.goteborg.se

Marie Lindqvist, tillförordnad chef upphandling
Telefon: 031-366 37 14
E-post: marie.lindqvist@ink.goteborg.se