Fastighetskontoret

Fastighetskontoret har drygt 200 anställda och vi arbetar i huvudsak inom fyra olika områden: som markägare, inom exploatering, förvaltning och boende. Här presenterar vi tre av våra anställda som berättar om varför de tycker det är intressant och roligt att jobba på fastighetskontoret.