Fastighetskontoret

Fastighetskontoret har drygt 240 anställda och vi arbetar i huvudsak inom fyra olika områden: som markägare, inom exploatering, förvaltning och boende. Här presenterar vi några av våra anställda som berättar om varför de tycker det är intressant och roligt att jobba på fastighetskontoret.

Vi behandlar dina personuppgifter för att vi ska kunna fullgöra våra uppgifter som myndighet, markägare och hyresvärd. Vi behandlar de personuppgifter som du lämnar till oss exempelvis vid besök, när du mejlar till oss eller tecknar ett avtal med oss.

Aktuellt

  • Staden erbjuder foder till djur i torkan

    Publicerad 5 juli 2018

    Torkan har orsakat foderbrist och många djur inom jordbruksnäringen hotas av svält. Fastighetskontoret erbjuder därför bönder att slå en del av stadens grönytor och använda gräset som foder. Det handlar i dagsläget om totalt cirka 72 hektar, motsvarar ungefär 100 fotbollsplaner.

  • Ingen bebyggelse av nya stugor i Fagerdal

    Publicerad 24 maj 2018

    Uppdraget att bygga nya stugor vid Fagerdals koloniområde norr om Hisings Kärra för permanent boende stoppas. Tanken var att stugorna skulle bidra till att minska bostadsbristen och skapa fler bostäder till nyanlända och studenter.