Arbetsmarknad och vuxenutbildning

Aktuellt

 • Paneldiskussion i Almedalen om hur vi kan lösa matchningsproblematiken

  Publicerad 29 juni 2017

  Samtidigt som arbetslösheten sjunker och bristen på arbetskraft är stor inom många områden finns det också en stor grupp arbetslösa som inte uppfyller arbetsgivarnas kompetenskrav. Detta arbetar Göteborgs stad med genom ett stegvist jobb- och kunskapslyft. Onsdag 5 juni hålls en presentation av projektet och en paneldiskussion i Almedalen.

 • Forskningsmedel tilldelade

  Publicerad 21 juni 2017

  I höst börjar forskarna Katarina Hollertz och Sara Hultqvist studera Det stegvisa jobb- och kunskapslyftet ur ett brukarperspektiv. De vill ta reda på vilka faktorer som främjar deltagarnas lärande och anknytning till arbetsmarknaden, och vilka faktorer som hindrar.

 • Ny etableringsmodell ska få lågutbildade i arbete

  Publicerad 7 juni 2017

  P4 Göteborg har intervjuat Nabil Mukh som varit med i en satsning på att få nyanlända snabbare i arbete. Han har fått arbetspraktik och samtidigt gått en intensivkurs i svenska. Det är Arbetsförmedlingen, AB Framtiden och Arbetsmarknads- och vuxenutbildning som samverkar för en effektivare etableringsperiod för 300 nyanlända.