Försäkrings AB Göta Lejon

Göta Lejon leds av en styrelse som kommunfullmäktige utsett. VD leder bolagets tolv anställda som arbetar främst med försäkring, återförsäkring, skadehantering och risk management. Fyra kundansvariga har den direkta kontakten med Göta Lejons kunder som består av stadens samtliga förvaltningar och bolag.

Försäkrings AB Göta Lejon är Göteborgs Stads eget försäkringsbolag. Bolaget har ansvaret för att stadens samtliga förvaltningar och bolag är försäkrade. Totalt försäkrar Göta Lejon tillgångar för drygt 250 miljarder kronor. Göta Lejon arbetar också med att förebygga skador och ansvarar för skaderegleringen av de skador som täcks av försäkringarna.

Här finns de senaste årens årsredovisningar samt resuméer, som är lättlästa sammanfattningar av årsberättelserna. Här finns också styrdokument som gäller för Göta Lejon.

Göta Lejon skyddar dina personuppgifter så att dina rättigheter tas till vara i enlighet med EU:s nya dataskyddsförordning (GDPR).