Om hemlöshet

Göteborgs stad har flera aktörer som arbetar med hemlöshetsfrågan. Allt från uppsökande arbete till att arbeta med långsiktiga strategier för att ge fler permanent boende och stöd.

Det här gör Göteborgs Stad för de hemlösa

Akutboenden och uppsökande arbete

Göteborgs Stad har beredskap i form av akutboenden och övernattningsplatser för akut hemlösa. Vi har egna uppsökare och samarbetar med ideella organisationer. Tillsammans kommer vi att klara att ge tak över huvudet till dem som saknar andra alternativ och som accepterar den lösning som vi erbjuder.

Utökat stöd till utsatta EU-medborgare

Göteborgs Stad samarbetar med flera ideella organisationer för att ge insatser till de EU-medborgare som vistas tillfälligt i staden. Samarbetet är förlängt för år 2015 och 2016 och insatserna består av övernattningsplatser, öppen förskola och en dagcentral där de kan tvätta sina kläder och ta en dusch. Göteborgs Stad, via Social resursnämnd, står för finansieringen och de ideella organisationerna bidrar med kunskap, personal och lokaler.

Vi ser en ökning av antalet EU-medborgare från främst Rumänien och Bulgarien som kommer till Göteborg med hopp om att hitta jobb. Göteborgs Stad har därför utökat insatserna under året.

Nya grupper av hemlösa i bostadsbristens spår

Vi ser nya grupper av hemlösa i staden med anledning av den allmänna bostadsbristen. Det krävs stora insatser från många aktörer för att möta hemlösa personers varierande bostadsbehov.

Göteborgs Stads fastighetskontor har tagit fram en ny strategi och plan mot hemlöshet. Här kan du ta del av planen.

Fakta om stadens arbete med hemlöshet

 • Kommunen förfogar över cirka 2 200 egna boenden och bostäder. Därutöver har upphandlade organisationer cirka 1 000 platser.
 • Stadsdelarnas kostnader för köp av boendeplatser var cirka 430 miljoner kronor år 2013. För perioden januari till och med oktober 2014 är kostnaden 362 miljoner kronor.
 • Göteborgs ideella organisationer bedriver en omfattande verksamhet för människor i hemlöshet. En del av verksamheten finansieras av Göteborgs Stad via Social resursnämnd. Stödet är följande år 2015 och 2016:

- Stadsmissionens öppna sociala verksamhet (300 000 kronor)
- Räddningsmissionens fältverksamhet (650 000 kronor)
- Räddningsmissionen kaféet (300 000 kronor)
- Café Trappa ner (600 000 kronor)
- Faktums sociala verksamhet (200 000 kronor)
- Göteborgs Stad finansierar även platser på jourboendet 35:an på Linnégatan med 4 miljoner kronor per år. Boendet drivs av Räddningsmissionen. Platserna används vid akuta behov och kräver inget biståndsbeslut.

* I BoInvent1 kartlägger staden årligen hemlöshetens omfattning och karaktär i Göteborg. Från och med 2015 utgår kartläggningen från Socialstyrelsens definition av hemlöshet. Länk till 2016 års kartläggning

Göteborgs Stad och de frivilliga organisationerna Bräcke Diakoni, Frälsningsarmén, Räddningsmissionen och Stadsmissionen har tecknat ett så kallat Idéburet offentligt partnerskap (IOP) för att ge stöd till socialt utsatta och hemlösa mobila EU-medborgare. Avtalet mellan staden och de frivilliga organisationerna gäller för perioden 2017-01-01—2017-03-15 och innebär att Social resursförvaltning står för finansieringen medan organisationerna bidrar med personal, lokaler och kunskap.

Avtalet gäller:

 • 35 övernattningsplatser på Bräcke Diakonis boende Stjärnklart (1 137 500 kronor)
 • Frälsningsarméns dagcentral Famnen (530 600 kronor)
 • Räddningsmissionens öppna förskola för romska barn (291 667 kronor)
 • Stadsmissionens informationscenter Crossroads (233 333 kronor)
 • Social resursförvaltnings uppsökande arbete (437 500 kronor)

Vem gör vad för att hjälpa hemlösa i Göteborgs stad?

Stadsdelarna:

 • De tio stadsdelarna ansvarar för att i ett akut läge kunna erbjuda sina invånare tillfälligt tak över huvudet. De hemlösa som inte kan ordna ett boende på den ordinarie bostadsmarknaden kan vända sig till socialkontoret i sin stadsdel.
 • Personer med särskilda behov kan få bistånd i form av olika typer av boendeplatser som stadsdelarna köper från Social resursförvaltning eller andra aktörer.
 • Stadsdelarna erbjuder olika insatser såsom ekonomiskt bistånd, samtal eller boendestöd för att undvika vräkningar.
 • När socialkontoren i stadsdelarna har stängt kan utsatta vända sig till Socialjouren som har öppet dygnet runt.

Social resursförvaltning:

 • Social resursförvaltning stödjer stadsdelarna på det sociala området och har cirka 1200 boendeplatser som stadsdelarna kan köpa.
 • En långsiktig satsning sker nu på "Bostad först", det vill säga att den som är hemlös får en lägenhet först och sedan hjälp att ta tag i olika problem.
 • Inom Social resursförvaltning finns förutom boenden även Huldas hus, ett aktivitetshus för hemlösa kvinnor och Uppsökarenheten med fältassistenter vars uppdrag är att försöka få kontakt med människor som sover ute och motivera dem att ta emot hjälp.
 • På akutboendet Tillfället på Colin Campbells plats finns en vårdcentral för hemlösa som drivs av Västra Götalandsregionen.
 • Social resursförvaltning stödjer även de ideella organisationerna på hemlöshetsområdet och med insatser för utsatta EU-medborgare (se ovan).

Fastighetskontoret och de privata och kommunala fastighetsägarna:

 • I Göteborg samarbetar de kommunala och privata fastighetsägarna med Fastighetskontoret för att hjälpa de som av sociala och/eller medicinska skäl har svårt att få bostad. Samarbetet innebär att fastighetsägare lämnar ett antal lägenheter, i år 400, som Fastighetskontoret hyr ut i andra hand, så kallade "kommunala kontrakt". Förutsättningarna för att sedan få ta över kontraktet är att den boende har betalat hyran under 18 månader, vårdat lägenheten och inte stört grannarna.