Hållbar stad - öppen för världen

I snart 400 år har Göteborg haft ansiktet vänt utåt – mot havet och världen. Stadens historia är unik och den präglar oss fortfarande. Mångfalden hos göteborgarna är idag större än någonsin. Den formar vår unika stadssjäl samtidigt som det är en utmaning att ta till vara denna rikedom.

Folkhälsoarbete handlar om att påverka hälsan för delar av eller hela befolkningen och omfattar både hälsofrämjande och förebyggande insatser. Arbetet ska utgå från befolkningens hälsa och behov.

Göteborgs Stads officiella film berättar om staden nu och framåt. Filmen finns på svenska och engelska, i en lång version på ca 3 minuter och en kort version på ca 1 minut, med och utan text. Filmen finns även i en teckenspråkstolkad version på ca 3 minuter.