Beslut, insyn och rättssäkerhet

Du har rätt att ta del av alla handlingar och uppgifter som finns hos kommunen tack vare offentlighetsprincipen. Undantag är det som är sekretessbelagt och arbetsmaterial.

Offentlighetsprincipen innebär att allmänheten och massmedierna ska ha insyn i kommunernas och statens verksamhet. Om en handling förvaras hos en myndighet är det en allmän handling, men en allmän handling kan också vara sekretessbelagd.

Det finns två typer av överklagande som du kan göra till kommuner: förvaltningsbesvär och laglighetsprövning.

På Göteborgs Stads anslagstavla hittar du anslag från de kommunala nämndernas sammanträden. Anslagstavlan finns i entrén i Traktören, Köpmansgatan 20.