Att arbeta i Göteborgs Stad

Ha roligt och utvecklas på jobbet, ha balans i livet och tid för familjen - det är viktigast för många som söker jobb. Men en bra lön och en trygg anställning är inte ointressant. Villkoren kan se lite olika ut beroende på om du arbetar i någon av stadens förvaltningar eller i ett kommunalt bolag.

I Göteborgs Stad finns jobb som både utmanar och utvecklar. Här kan du gå på tvären, på bredden och på höjden. Eller utvecklas där du står.

I Göteborgs Stad finns cirka 100 olika yrken och omkring tusen olika befattningar. Här kan du träffa några av våra medarbetare.

Vårt jobb är att ordna bra vardagar för alla göteborgare. Det vi gör har stor betydelse för många. Vi formar Göteborgs framtid och skapar bra vardagar för invånare, besökare och företagare.

Stadens förhållningssätt är ett gemensamt synsätt på hur vi ska arbeta tillsammans för göteborgarna. Vi söker människor som tycker om människor. Jobbet handlar att möta och se varje individ. Stadens förhållningssätt är en del av Göteborgs Stad medarbetar- och arbetsmiljöpolicy.

Alla verksamheter och arbetsplatser i Göteborgs Stad ska präglas av jämställdhet, jämlikhet och mångfald. För oss handlar jämställdhet och mångfald om att vi som jobbar i staden ska spegla dem vi jobbar för, alltså våra invånare.

Göteborg är i en aktiv fas av en stor utvecklingsprocess. Det är nu vi gör Göteborg till en föregångsstad, en stad som tillhör alla. En livlig, tolerant och välmående stad för oss och våra besökare. Som anställd i Göteborgs Stad är du med och utvecklar!

Göteborgs Stads medarbetare känner stort engagemang i sina jobb, visar den senaste medarbetarundersökningen som genomfördes hösten 2016.

Helen och Sebastian är två av Göteborgs Stads drygt 50 000 medarbetare. Här berättar de kortfattat om sina jobb.