Ansök om stöd för dig med funktionsnedsättning

Så här gör du för att ansöka om stöd.

  Information och regler

  När du ansökt om stöd kommer du att få träffa en socialsekreterare hos socialtjänsten i din stadsdel. Under mötet diskuterar du och din socialsekreterare dina behov och socialsekreteraren påbörjar sedan en utredning. Den baseras på den information som socialsekreteraren har fått från dig. Ibland behövs det även mer information ifrån andra.

  I samtycke med dig kan socialsekrete­raren i vissa fall begära ut läkarutlåtande eller liknande under­lag ifrån andra myndigheter som du varit i kontakt med, som Försäkringskassan eller Arbetsförmedlingen.

  Socialsekreteraren kan i vissa fall vilja låta dig ta del av besluts­underlaget, för att ge dig möjlighet att kontrollera uppgifterna, innan beslut fattas. Du har alltid rätt att få ta del av beslutsunderlaget.

  Ditt behov av stöd prövas individuellt och hänsyn tas till hela din livssituation.

   Så här gör du