Idrottsanläggningar, hallar

I Göteborg finns en mängd idrottsanläggningar och hallar för sport och rekreation öppna för allmänheten. Det betyder att du som privatperson – inte bara föreningar och klubbar – kan boka och använda dem. Här hittar du information om allt som rör idrottsanläggningar och kommunala lokaler där du kan idrotta. Du hittar också kontaktuppgifter, avgifter och öppettider.

I Göteborgs Stad finns många bollplaner, sporthallar, gymnastiksalar, ishallar och simhallar som privatpersoner, föreningar och företag kan hyra.

Göteborgs Stad har närmare 50 sporthallar som varje dag används till olika typer av sporter. Privatpersoner, föreningar och företag kan hyra tid i en sporthall.

Göteborgs Stad har närmare 80 gymnastiksalar som varje dag används till olika typer av sporter. På dagtid används gymnastiksalarna oftast till skolidrott. Kvällar, helger och perioder då skolorna har stängt kan privatpersoner, föreningar och företag hyra tid i en gymnastiksal.

Göteborgs Stad har många bollplaner runtom i staden och över 20 av dem är konstgräsplaner. Planerna används främst till olika bollsporter. Privatpersoner, föreningar och företag kan hyra planerna.