Under tiden du studerar sfi

Ekonomi

All undervisning på sfi är gratis. Du behöver inte betala för böcker eller material som du använder under kursen.

Om du vill byta skola måste du först avbryta den kurs du läser och göra en ny anmälan på Studievägledningen.

Under hela studietiden har du rätt att påverka din utbildning. I början av dina studier ska skolan informera dig om dina rättigheter och skyldigheter.

Du som har svårt för att lära dig läsa och skriva ska prata med din lärare eller med specialpedagogen på skolan.