Anmäl dig till sfi

Du anmäler dig till sfi genom att besöka Studie- och yrkesvägledningen på Rosenlundsplatsen 2. Du behöver ta med dig legitimation eller pass.

Vem får läsa sfi?

Du som är över 20 år och som inte har svenska som modersmål kan läsa sfi. Du får anmäla dig till sfi från och med 1 juli det år du fyller 20 år. Första gången du anmäler dig får du plats inom tre månader.

Om du kommer från ett land utanför EU

Du måste ha ett svenskt, fullständigt personnummer.
Du måste vara folkbokförd i Göteborg.
Ta med dig pass eller annan id-handling när du anmäler dig.

Om du är EU-/EES-medborgare eller medborgare i Schweiz

Du måste vara bosatt i Göteborg.
Ta med ditt pass när du anmäler dig.