Särskilda behov

En del barn behöver mer hjälp än andra för att klara skolarbetet. Behovet av särskilt stöd kan bero på fysiska, psykiska, sociala eller andra orsaker. Det kan vara tillfälligt eller bestå under hela skoltiden. Det är rektorn på din skola som bedömer om du kan få särskilt stöd.

Barn och ungdomar som ligger på sjukhus kan studera vid sjukhusundervisningen (tidigare sjukhusskolan) när de inte kan vara på sin vanliga skola. Sjukhusundervisningen anpassas efter elevens förmåga och behov.

Om du studerar så erbjuder flera av biblioteken läxhjälp.