Välja, byta skola

Grundskolan är obligatorisk för alla barn från det år de fyller sju år. Det fria skolvalet innebär att du som vårdnadshavare kan lämna in önskemål om vilken skola ditt barn ska gå i. Hur du gör för att välja eller byta kan skilja sig åt mellan stadsdelarna.

Välja, byta skola i din stadsdel

Välj stadsdel

Inför hösten det år ditt barn fyller sju år, får du ett erbjudande om plats på en grundskola. Om du inte har lämnat in något särskilt önskemål erbjuds ditt barn en plats i en kommunal skola, i närheten av där du bor. Hur du gör för att ansöka om plats på en viss skola kan skilja sig åt mellan stadsdelarna, för mer information välj först den stadsdel där skolan du ska ansöka till ligger.

Förskoleklass

Det år ditt barn fyller sex år erbjuds ditt barn att gå i förskoleklass. Förskoleklass är frivilligt.

Hitta grundskolor

Här hittar du alla grundskolor i Göteborg.

Tietoa Suomeksi/Information på finska

Näin peruskoulu toimii/Så fungerar grundskolan

Angered

Välja, byta skola i Angered

Så här ansöker du

Du kan ansöka om plats på en annan kommunal eller fristående skola (friskola) i Angered, genom att kontakta rektorn på den skola du är intresserad av.

Askim-Frölunda-Högsbo

Välja byta skola i Askim-Frölunda-Högsbo

Det fria skolvalet innebär att du som vårdnadshavare har rätt att önska vilken skola ditt barn ska gå i. Barnet är inte garanterad plats på den skola du väljer. Det beror på hur många som söker till just den skolan. Om det finns fler sökande till en skola än vad skolan har platser för måste stadsdelsförvaltningen göra ett urval utifrån särskilda regler för skolplacering. De grundläggande kraven är att urvalet sker på ett objektivt, sakligt och ickediskriminerande sätt. Vid skolplaceringar tar stadsdelsförvaltningen hänsyn till vad som sammantaget är bäst för samtliga elever.

Regler för skolplacering

Regler för skolplacering behövs främst när en elev:

 • byter skola under grundskoletiden på grund av att nästföljande årskurs inte finns på aktuell skola, till exempel vid övergången från en F-6-skola till en 7-9-skola.
 • flyttar till Askim-Frölunda-Högsbo och saknar tidigare skolplats i stadsdelen.
 • byter skola av annan orsak.

Om ditt barn inte får plats i en skola som du ansökt till kommer ni att erbjudas plats i en skola enligt följande prioriteringsordning:
1. Nyanländ (om den sökta skolan har en låg andel nyanlända elever)
2. Bor i stadsdelen
3. Eleven har syskon på aktuell skola (syskonförtur)
4. Absolut närhet (fågelvägen)
5. Skulle två elever bo på exakt samma avstånd till en skola ska det lottas mellan dessa elever.

Så här ansöker du

Om du vill söka till en av stadsdelens skolor fyller du i bifogad blankett och skickar in till Askim-Frölunda-Högsbo stadsdelsförvaltning. Adressen står på blanketten.

Skolvalsblankett till grundskolan Askim-Frölunda-Högsbo läsåret 2017-2018
Pdf:en är digitalt ifyllningsbar om du gör så här: Spara ner blanketten på din dator. Högerklicka och öppna filen med Adobe Reader.

Om ditt barn ska byta skola på grund av att nästföljande årskurs inte finns på nuvarande skola, till exempel vid övergång från en F-6-skola till en 7-9-skola, får du information och särskild blankett hemskickade inför valet.

Frågor

Vid frågor kring placering eller kö är du välkommen att kontakta:
Elisabet Peuker
Tel: 031-366 30 86
E-post: skolval@afh.goteborg.se
Vid övriga frågor kring skolval, kontakta aktuell skola.

Förklaringar

Närhet
Enligt skollagen har en elev rätt att gå i en skola som ligger ”nära hemmet”. Men ingen
elev har en garanterad plats i den närmaste skolan eller har förtur dit. Närhet till hemmet
definieras för elever i:
• årskurs 1-3 som 2 km
• årskurs 4-6 som 4 km
• årskurs 7-9 som 8 km
Skolvägen avser här avstånd mellan hem och skola på gång- och cykelvägar eller med
allmänna färdmedel (inte fågelvägen).

Nyanländ
Med nyanländ elev avses en elev som har varit bosatt utomlands men som nu är bosatt
i Sverige och som har påbörjat sin grundskoleutbildning i Sverige senare än höstterminens
start det kalenderår då han eller hon fyller sju år. En elev anses inte vara nyanländ
efter fyra års skolgång i Sverige.

Syskonförtur
Syskonförtur gäller för barn med berättigade krav på placering vid en skolenhet nära
hemmet under det sökta läsåret. Som syskon räknas här helsyskon, halvsyskon samt så
kallade ”bonussyskon”, alltså barn som är folkbokförda på samma adress men inte har
samma föräldrar.

Elevregistrering
Uppgifterna på blanketten kommer att registreras i elevregistret Procapita och behandlas
enligt personuppgiftslagen (PUL).

Centrum

Välja, byta skola i Centrum

Det fria skolvalet innebär att du som vårdnadshavare har rätt att önska vilken skola ditt barn ska gå i. Barnet är dock inte garanterad plats på den skola du väljer. Om det finns fler sökande till en skola än vad skolan har platser för, gör stadsdelsförvaltningen ett urval utifrån särskilda regler för skolplacering. De grundläggande kraven är att urvalet sker på ett objektivt, sakligt och ickediskriminerande sätt. Vid skolplaceringar tar stadsdelsförvaltningen hänsyn till vad som sammantaget är bäst för samtliga elever.

Så här ansöker du

Om du vill söka till en av stadsdelens skolor fyller du i en intresseanmälan och skickar den till stadsdelsförvaltning Centrum, adressen står på blanketten.

Blankett för intresseanmälan till kommunal grundskola i Centrum

Om ditt barn ska byta skola på grund av att nästföljande årskurs inte finns på nuvarande skola får du information och särskild blankett från skolan.

Lundby

Välja, byta skola i Lundby

Det fria skolvalet innebär att du som vårdnadshavare har rätt att önska vilken skola ditt barn ska gå i. Barnet är inte garanterad plats på den skola du väljer. Det beror på hur många som söker till just den skolan. Om det finns fler sökande till en skola än vad skolan har platser för måste stadsdelsförvaltningen göra ett urval utifrån särskilda regler för skolplacering. De grundläggande kraven är att urvalet sker på ett objektivt, sakligt och ickediskriminerande sätt. Vid skolplaceringar tar stadsdelsförvaltningen hänsyn till vad som sammantaget är bäst för samtliga elever.

Regler för skolplacering

Regler för skolplacering behövs främst när en elev:

 • byter skola under grundskoletiden på grund av att nästföljande årskurs inte finns på aktuell skola, till exempel vid övergången från en F-6-skola till en 7-9-skola.
 • flyttar till Lundby och saknar tidigare skolplats i stadsdelen.
 • byter skola av annan orsak.

Om ditt barn inte får plats i en skola som du ansökt till kommer ni att erbjudas plats i en
skola enligt följande prioriteringsordning:
1. Nyanländ (om den sökta skolan har en låg andel nyanlända elever)
2. Bor i stadsdelen
3. Eleven har syskon på aktuell skola (syskonförtur)
4. Absolut närhet (fågelvägen)
5. Skulle två elever bo på exakt samma avstånd till en skola
ska det lottas mellan dessa elever.

Så här ansöker du

Om du vill söka till en av stadsdelens skolor kontaktar du respektive skola. Här finns mer information om och kontaktaktuppgifter till Lundbys alla skolor.

Om ditt barn ska byta skola på grund av att nästföljande årskurs inte finns på nuvarande skola, till exempel vid övergång från en F-6-skola till en 7-9-skola, får du information och särskild blankett hemskickade inför valet.

Majorna-Linné

Välja, byta skola i Majorna-Linné

Så här ansöker du

Du kan ansöka om plats på en annan kommunal eller fristående skola (friskola) i Majorna-Linné, genom att kontakta rektorn på den skola du är intresserad av.

Norra Hisingen

Välja, byta skola i Norra Hisingen

Det fria skolvalet innebär att du som vårdnadshavare har rätt att önska vilken skola ditt barn ska gå i. Barnet är inte garanterad plats på den skola du väljer. Det beror på hur många som söker till just den skolan. Om det finns fler sökande till en skola än vad skolan har platser för måste stadsdelsförvaltningen göra ett urval utifrån särskilda regler för skolplacering. De grundläggande kraven är att urvalet sker på ett objektivt, sakligt och ickediskriminerande sätt. Vid skolplaceringar tar stadsdelsförvaltningen hänsyn till vad som sammantaget är bäst för samtliga elever.

Så här ansöker du

Norra Hisingen arbetar med central handläggning för alla skolplaceringar inom stadsdelen.

Det innebär att du skickar din ansökning direkt till en central handläggare som ansvarar för kontakten med respektive skolenhet. Vi matchar ansökningen mot aktuell platstillgång på sökta enheter.

Om du vill söka till en av stadsdelens skolor fyller du i bifogad blankett och skickar in till Norra Hisingens stadsdelsförvaltning. Adressen står på blanketten.

Ansökan grundskola Norra Hisingen

Pdf:en är digitalt ifyllningsbar om du gör så här: Spara ner blanketten på din dator. Högerklicka och öppna filen med Adobe Reader.

Om ditt barn ska byta skola på grund av att nästföljande årskurs inte finns på nuvarande skola, till exempel vid övergång från en F-6-skola till en 7-9-skola, kommer du att få information och en särskild blankett hemskickade inför valet.

Frågor

Vid frågor kring skolplaceringar i Norra Hisingen är du välkommen att kontakta:
Dick Gustafsson
Tel: 031-366 94 10
E-post: skolansokningar.norrahisingen@norrahisingen.goteborg.se
Vid övriga frågor kring skolval, kontakta aktuell skola.

Västra Göteborg

Välja, byta skola i Västra Göteborg

Det fria skolvalet innebär att du som vårdnadshavare har rätt att önska vilken skola ditt barn ska gå i. Barnet är inte garanterad plats på den skola du väljer. Det beror på hur många som söker till just den skolan. Om det finns fler sökande till en skola än vad skolan har platser för måste stadsdelsförvaltningen göra ett urval utifrån särskilda regler för skolplacering. De grundläggande kraven är att urvalet sker på ett objektivt, sakligt och ickediskriminerande sätt. Vid skolplaceringar tar stadsdelsförvaltningen hänsyn till vad som sammantaget är bäst för samtliga elever.

Regler för skolplacering

Regler för skolplacering behövs främst när en elev:

 • byter skolenhet under grundskoletiden på grund av att nästföljande årskurs inte finns på aktuell skolenhet, till exempel vid övergången från en F-6 till en 7-9 skola
 • flyttar till Västra Göteborg och saknar tidigare skolplacering i stadsdelen, eller
 • när en elev byter skolenhet av annan orsak

Prioriteringsordning för urval till årskurs 1 - 9 i Västra Göteborg

 1. Nyanländ elev ges företräde om den sökta skolan har en låg andel nyanlända elever, det vill säga färre än fem procent
 2. Eleven är folkbokförd i stadsdelen
 3. Eleven har syskon på aktuell skola (syskonförtur)
 4. Absolut närhet (fågelvägen)
 5. Skulle två elever bo på exakt samma avstånd till en skola ska det beredas plats för båda på samma skola

Så här ansöker du

Om du vill söka till en av stadsdelens skolor kontaktar du skolan du är intresserad av. Kontaktuppgifter till stadsdelens grundskolor

Om ditt barn ska byta skola på grund av att nästföljande årskurs inte finns på nuvarande skola, till exempel vid övergång från en F-6-skola till en 7-9-skola, får du information och särskild blankett hemskickade inför valet.

Västra Hisingen

Välja, byta skola i Västra Hisingen

Så här ansöker du

Du kan ansöka om plats på en annan kommunal eller fristående skola (friskola) i Västra Hisingen, genom att kontakta rektorn på den skola du är intresserad av.

Örgryte-Härlanda

Välja, byta skola i Örgryte-Härlanda

Det fria skolvalet innebär att du som vårdnadshavare har rätt att önska vilken skola ditt barn ska gå i. Barnet är inte garanterad plats på den skola du väljer. Det beror på hur många som söker till just den skolan. Om det finns fler sökande till en skola än vad skolan har platser för måste stadsdelsförvaltningen göra ett urval utifrån särskilda regler för skolplacering. De grundläggande kraven är att urvalet sker på ett objektivt, sakligt och ickediskriminerande sätt. Vid skolplaceringar tar stadsdelsförvaltningen hänsyn till vad som sammantaget är bäst för samtliga elever.

Regler för skolplacering

Regler för skolplacering behövs främst när en elev

 • byter skola under grundskoletiden på grund av att nästföljande årskurs inte finns på aktuell skola, till exempel vid övergången från en F-6-skola till en 7-9-skola.
 • flyttar till Örgryte-Härlanda och saknar tidigare skolplats i stadsdelen.
 • byter skola av annan orsak.

Om det finns fler sökande till en skola än vad skolan har platser för, får eleverna en skolplacering utifrån en prioriteringsordning. I Örgryte-Härlanda gäller följande prioriteringsordning när en elev söker skola:

 1. Nyanländ elev som söker till en skola får företräde om skolan har en låg andel nyanlända elever, det vill säga färre än fem procent.
 2. Eleven är folkbokförd i stadsdelen.
 3. Eleven har syskon på aktuell skola (syskonförtur). Som syskon räknas helsyskon, halvsyskon samt så kallade ”bonussyskon”, alltså barn som är folkbokförda på samma adress men inte har samma föräldrar.
 4. Absolut närhet (fågelvägen).
 5. Skulle två elever bo på exakt samma avstånd till en skola, lottas det mellan dessa elever.

Så här ansöker du

Om du vill söka till en av stadsdelens skolor fyller du i bifogad blankett och skickar in till Örgryte-Härlanda stadsdelsförvaltning. Adressen står på blanketten.

Blankett för intresseanmälan till grundskolan Örgryte-Härlanda

Om ditt barn ska byta skola på grund av att nästföljande årskurs inte finns på nuvarande skola, till exempel vid övergång från en F-6-skola till en 7-9-skola, får du information och särskild blankett hemskickade inför valet.

Östra Göteborg

Välja, byta skola i Östra Göteborg

Det fria skolvalet innebär att du som vårdnadshavare har rätt att önska vilken skola ditt barn ska gå i. Barnet är inte garanterad plats på den skola du väljer. Det beror på hur många som söker till just den skolan. Om det finns fler sökande till en skola än vad skolan har platser för måste stadsdelsförvaltningen göra ett urval utifrån särskilda regler för skolplacering. De grundläggande kraven är att urvalet sker på ett objektivt, sakligt och ickediskriminerande sätt. Vid skolplaceringar tar stadsdelsförvaltningen hänsyn till vad som sammantaget är bäst för samtliga elever.

Regler för skolplacering

Regler för skolplacering behövs främst när en elev:

 • byter skola under grundskoletiden på grund av att nästföljande årskurs inte finns på aktuell skola, till exempel vid övergången från en F-6-skola till en 7-9-skola.
 • flyttar till Östra Göteborg och saknar tidigare skolplats i stadsdelen.
 • byter skola av annan orsak.

Närhetsprincipen i Östra Göteborg innebär:

 • cirka 2 km skolväg för årskurs 1-3
 • cirka 4 km skolväg för årskurs 4-6
 • cirka 8 km skolväg för årskurs 7-9

Prioriteringsordning

Om det finns fler sökande till en skola än vad skolan har platser för, får eleverna en skolplacering utifrån en prioriteringsordning. I Östra Göteborg gäller följande prioriteringsordning när en elev söker skola:

 1. Nyanländ elev som söker till en skola får företräde om skolan har en låg andel nyanlända elever, det vill säga färre än fem procent.
 2. Eleven är folkbokförd i stadsdelen.
 3. Eleven har syskon på aktuell skola (syskonförtur). Som syskon räknas helsyskon, halvsyskon samt så kallade ”bonussyskon”, alltså barn som är folkbokförda på samma adress men inte har samma föräldrar.
 4. Absolut närhet (fågelvägen).
 5. Skulle två elever bo på exakt samma avstånd till en skola, lottas det mellan dessa elever.

Ansök om plats i grundskolan

Här hittar du en blankett som gäller skolval till samtliga grundskolor i Östra Göteborg. Skicka den ifyllda blanketten till: Göteborgs Stad SDF Östra Göteborg Box 47107, 402 58 Göteborg.

Blankett skolval Östra Göteborg

Nämndbeslut, välja byta skola