Ändra, byta, säga upp plats

Du kan ladda ner blanketter för att till exempel ändra schema eller säga upp plats i förskolan eller familjedaghem. Förskoleadministrationen i din stadsdel svarar på frågor.

Om du vill ändra tiderna för ditt barn i förskolan eller familjedaghem ska du lämna in en blankett till personalen.

Du måste skriftligen säga upp ditt barns plats i förskolan eller familjedaghem. Det gör du minst en månad innan barnet ska sluta.

Har du frågor om förskola, placering, kötid eller förskoleavgift? Kontakta förskoleadministrationen i den stadsdelsförvaltning du tillhör.