Inköp och upphandling

Du som är ramavtalsleverantör till Göteborgs Stad har ingått en långsiktig affärsrelation med Göteborgs Stad som kund. Du kommer att få beställningar via e-handelssystemet Proceedo Winst. Under tiden som du är vår leverantör kommer vi att göra kontinuerliga uppföljningar.

All upphandling börjar med att Göteborgs Stads verksamheter har behov av en vara eller tjänst. Nya behov kan uppstå på grund av förändringar i kommunens verksamheter eller på marknaden. Eller så är det ett ramavtal som håller på att löpa ut och därmed ska konkurrensutsättas igen.

Göteborgs Stad gör inköp elektroniskt i e-handelssystemet Proceedo för att det ska vara lätt att göra rätt vid inköp. I Proceedo kan du se vilka ramavtal Göteborgs Stad har, med vilka företag samt vilka varor och tjänster stadens medarbetare kan välja idag.

Göteborgs Stad köper in varor och tjänster för drygt 20 miljarder kronor varje år. Genom att ställa miljömässiga, sociala och etiska krav vid upphandlingar har vi möjlighet att minska kommunens egen miljöpåverkan. Vi ger också signaler till marknaden att styra mot en mer hållbar produktion och handel.

Göteborgs Stad för en dialog med företag på marknaden om vilka varor och tjänster kommunen är i behov av. Det är viktigt för oss att göra upphandlingar som är anpassade efter både verksamhetens behov och vad marknaden kan erbjuda. Genom att du hör av dig till oss eller svarar på en förfrågan om information eller extern remiss har du möjlighet att bidra till upphandlingen.

Röster om upphandling är en poddserie utgiven och producerad av Göteborgs Stads inköp och upphandling. Vi vänder ut och in på de åsikter, uppfattningar och känslor som offentlig upphandling skapar.

Göteborgs Stad har en samlad organisation som arbetar med placeringar och upphandlingskompetens inom sektor individ- och familjeomsorg samt funktionshinder. Organisationen kallas Spink - samlad placerings- och inköpsfunktion.