Upphandling

Göteborgs Stad gör varje år inköp för cirka 20 miljarder kronor. Alla inköp måste vara upphandlade enligt de lagar som gäller för offentlig upphandling. Lagarna är till för att ge alla leverantörer möjligheten att på lika villkor erbjuda sina varor och tjänster till den offentliga sektorn.

Göteborgs Stad köper in varor och tjänster för drygt 20 miljarder kronor varje år. Genom att ställa miljömässiga, sociala och etiska krav vid upphandlingar har vi möjlighet att minska kommunens egen miljöpåverkan samt ge signaler till marknaden att styra mot en mer hållbar produktion och handel.

Göteborgs Stad för en dialog med företag på marknaden om vilka varor och tjänster kommunen är i behov av. Det är viktigt för oss att göra upphandlingar som är anpassade efter både verksamhetens behov och vad marknaden kan erbjuda. Genom att du hör av dig till oss eller svarar på en förfrågan om information eller extern remiss har du möjlighet att bidra till upphandlingen.