Miljöanpassat byggande

Vid markanvisningar ställer fastighetskontoret krav på att ett hållbart ekologiskt byggande ska främjas och att Program för miljöanpassat byggande ska tillämpas. Programmet för miljöanpassat byggande fastställdes av fastighetsnämnden i maj 2009.

Program för miljöanpassat byggande

Miljöplan checklista (excel) 2016-12-20

Styrdokument för miljöanpassat byggande

Frågor och svar om miljöanpassat byggande

Fastighetskontoret stöttar med råd när det gäller att följa programmet under hela planeringsfasen. Avstämning och överlämning av dokumentation sker vid tre tidpunkter: inför det Särskilda samrådet, byggstart samt innan bygganden ska tas i bruk. Det är Byggherren som kallar fastighetskontoret till det Särskilda samrådet. Dokumentation som redovisar hur kraven inarbetats och beaktats i form av ritningar, beskrivningar, energiberäkning, rutiner för materialval, egenkontroll för projektering och produktion och mätprotokoll med mera lämnas in till fastighetskontoret, helst i digitalt format på cd eller USB-minne men även pappersformat går bra.

Programmet har nu implementerats och följts upp under drygt fem år. Det har under uppföljningen visat sig att det finns behov av att förtydliga och klargöra vissa riktlinjer och definiera kravnivåer det vill säga när ett krav anses vara uppfyllt. En checklista/miljöplan har därför tagits fram som ska underlätta för byggherrens/entreprenörens implementering, uppföljning och redovisning samt även vid fastighetskontorets uppföljning.

Har du frågor kan du kontakta:

Fastighetskontoret:

Carin Borgelsson, tel. 031-368 10 69

E-post: carin.borgelsson@fastighet.goteborg.se