Mark och lokaler

Du som är intressent inom bygg- och fastighetsbranschen kan ansöka om markanvisning på kommunens mark direkt på webben. Här får du veta hur du gör en ansökan.

Vid markanvisningar ställer fastighetskontoret krav på att ett hållbart ekologiskt byggande ska främjas och att Program för miljöanpassat byggande ska tillämpas. Programmet för miljöanpassat byggande fastställdes av fastighetsnämnden i maj 2009.

När du som entreprenör och konsult ska utföra arbeten i lokaler som är förskolor, grund- och gymnasieskolor, äldreboenden eller bostäder med särskild service, ska du följa lokalförvaltningens tekniska krav och anvisningar (TKA). Alla våra anvisningar och mallar är sorterade efter teknikområden.

Jobbar du med att bygga ut småbåtshamnar och vill utveckla Göteborgs unika båtliv? Använd vår checklista som ett redskap.