Mark och exploatering

Här kan du hålla dig uppdaterad kring markanvisningar, detaljplaner och byggprojekt i Göteborg.

Behöver du arrendera  (hyra) mark? Göteborgs Stad arrenderar ut mark för olika användningsområden som till exempel odlingslotter, mark för jordbruk, parkeringsplatser och bollplaner. För den arrenderade marken betalar du en avgift, en så kallad arrendeavgift. Kontakta fastighetskontoret om du behöver arrendera mark av Göteborgs Stad (kommunen).

All information om markanvisningar samt hur du ansöker hittar du under Företagare.

Vid markanvisningar ställer fastighetskontoret krav på att ett hållbart ekologiskt byggande ska främjas och att Program för miljöanpassat byggande ska tillämpas. Programmet för miljöanpassat byggande fastställdes av fastighetsnämnden i maj 2009.