Plan- och byggprojekt

Stadsutvecklingsområde Backaplan - ska bli tätbebyggd stadsmiljö

SDN Lundby , stadsdel Kvillebäcken .

Området är en viktig pusselbit för att knyta ihop staden över älven. Med en blandning av bostäder, service, kontor och cityhandel blir Backaplan Hisingens centrum. Omvandlingen har startat och pågår under de närmaste 20 åren. Läs mer om detta stadsutvecklingsområdet på nya stadsutvecklingswebben Stadsutveckling Göteborg

Vad händer just nu?

Program för Östra Backaplan håller på att tas fram som en fördjupning av den struktur- och färdplan som togs fram 2015. Detaljplan 1 har varit på samråd och detaljplan 2 kommer att starta under 2017. Kontakta projektledarna för mer information.

Karta

Projektledare

Projekt som ingår

Här kan du läsa mer om de projekt som ingår eller har betydelse för områdets utveckling.