Plan- och byggprojekt

Stadsutvecklingsområde Backaplan - ska bli tätbebyggd stadsmiljö

SDN Lundby , stadsdel Kvillebäcken .

Området är en viktig pusselbit för att knyta ihop staden över älven. Med en blandning av bostäder, service, kontor och cityhandel blir Backaplan Hisingens centrum. Omvandlingen har startat och pågår under de närmaste 20 åren. Läs mer om detta stadsutvecklingsområdet på nya stadsutvecklingswebben Stadsutveckling Göteborg

Vad händer just nu?

Detaljplan 1 har varit på samråd och detaljplan 2 startar under 2018. Ett program för Backaplan tas fram under 2017/18 vilket blir en fördjupning av den struktur- och färdplan som togs fram 2015. Kontakta projektledarna för mer information.

Karta

Projektledare

Projekt som ingår

Här kan du läsa mer om de projekt som ingår eller har betydelse för områdets utveckling.