Lantmäteri, fastighetsfrågor

Hela Göteborgs kommun är indelat i fastigheter, när vi säger fastighet så menar vi inte en byggnad utan ett avgränsat geografiskt område som består av mark och ibland av vatten. Det finns cirka 75 000 fastigheter i Göteborgs kommun. Var gränsen går och många andra frågor rörande din fastighet kan vi hjälpa dig med.

I fastighetsregistret hittar du information om landets alla fastigheter, samfälligheter, gemensamhetsanläggningar med mera. Uppgifterna i fastighetsregistret är uppdelade i tre delar.

Vill du få en lantmäteriförrättning genomförd? Om svaret är ja, ska du fylla i ansökningsblanketten som finns längre ner på denna sida.

Vill du göra några förändringar av din fastighet? Till exempel dela eller utöka fastigheten, skapa samverkan mellan dig och dina grannar kring en gemensam väg, lekplats eller brygga.

Lantmäterimyndigheten kan hjälpa dig att upprätta ägarförteckningar och att hålla i vissa sammanträden. Nedan ser du uppdrag som du kan få hjälp med. Vi debiterar samtliga uppdrag efter tidsåtgång.

Här kan du hitta några av de vanligaste frågorna och svaren därtill. Finns inte svaret på din fråga här kan du kontakta oss på lantmäteriet så hjälper vi dig gärna.