Exempelritningar

Vad är egentligen en sektionsritning? Hur kan en planritning se ut? Här kan du se exempel på olika sorters ritningar.

Alla ritningar du lämnar in när du ansöker om bygglov och andra byggärenden ska vara fackmässigt utförda. Du behöver inte ha någon formell utbildning för att upprätta ritningar, men ansvarar alltid för innehållet.

Vill du ha en första bedömning kring om det du tänkt bygga skulle kunna vara möjligt att kunna genomföra, behöver du inte skicka in fackmässiga ritningar till en början. Det räcker med skisser så vi kan se hur stort du tänkt dig och en situationsplan kring var du tänkt placera exempelvis en tillbyggnad. Vi kontaktar dig alltid efter vi fått in din ansökan. Bedömer vi att åtgärden skulle kunna vara möjlig att handlägga vidare meddelar vi då vilka handlingar du behöver skicka in (komplettera med) i just ditt ärende.

Det finns några exempel (pdf:er) som visar vilka handlingar som behövs vid till exempel nybyggnad, inglasning av balkong och tillbyggnad av ett enbostadshus. Även om du inte söker för någon av de åtgärderna kan du se hur till exempel en fasad-, sektions- eller planritning ska se ut.

För att få fullständig information om vilka handlingar vi kräver in för olika åtgärder rekommenderar vi att ni också tar del av våra checklistor.

    Filer och dokument