Statistik om bostadsbyggandet

Varje helår och kvartal publicerar fastighetskontoret statistik om bostadsbyggandet i Göteborg. Under 2015 antog kommunfullmäktige riktlinjer för bostadsförsörjning i Göteborg. Här kan du ta del av rapporterna.

Innehåll i statistikrapporterna

Byggstatistiken följer upp bostadsbyggandet i Göteborg och innehåller uppgifter om antal bostäder som färdigställs, antal bostäder som påbörjas och antal bostäder som är under byggande (pågående). Statistiken fördelas bland annat på stadsdel och upplåtelseform. Här hittar du mer statistik om bostadsbyggandet i Göteborg.

Riktlinjer för bostadsförsörjning i Göteborg

Rapporten ska fungera som riktlinjer för bostadsförsörjning i enlighet med lagen om kommunernas försörjningsansvar. Rapporten är ett brett planerings- och kunskapsunderlag som beskriver det aktuella läget och utvecklingen när det gäller befolkning och bostadsbestånd. Den ger även en samlad bild av viktiga behov och utmaningar generellt och för olika grupper, samt beskriver arbetet i kommunen som pågår för att möta dessa behov.

Rapporten som blädderexemplar

    Filer och dokument