Bostäder och lokaler

Du som studerar på högskola eller universitet har möjlighet att söka en studentlägenhet. Det finns olika alternativ för att hitta en studentbostad.

Seniorboende är ett bekvämt boende för vuxna som består av vanliga lägenheter där man måste ha en viss ålder för att kunna hyra eller köpa. Du hittar information om seniorboende under Äldreomsorg.

Boplats Göteborg fungerar som en marknadsplats för bostäder i Göteborgsregionen. Här hittar du utbudet av lediga lägenheter från många olika hyresvärdar, samlade på ett och samma ställe. I Boplats uppdrag ingår även att informera om bostadsmarknaden i Göteborg.

Behöver du arrendera  (hyra) mark? Göteborgs Stad arrenderar ut mark för olika användningsområden som till exempel odlingslotter, mark för jordbruk, parkeringsplatser och bollplaner. För den arrenderade marken betalar du en avgift, en så kallad arrendeavgift. Kontakta fastighetskontoret om du behöver arrendera mark av Göteborgs Stad (kommunen).

Varje helår och kvartal publicerar fastighetskontoret statistik om bostadsbyggandet i Göteborg. Under 2015 antog kommunfullmäktige riktlinjer för bostadsförsörjning i Göteborg. Här kan du ta del av rapporterna.

Vill du påverka ditt eget boende och undrar hur man som boende kan engagerar sig mer i byggprocessen? Byggemenskap eller gemenskapsboende kan vara svaret.

Business Region Göteborg erbjuder kostnadsfria och skräddarsydda lösningar för företag som vill etablera sig eller expandera i Göteborgsregionen. Vi hjälper till med allt från företagsetablering och expansion till omflyttning och rekrytering.

Du som är hemlös kan få stöd i olika former. Här kan du hitta information om stöden och vart du vänder dig. Du kan också läsa om vad Göteborgs Stad gör för dig som lever i hemlöshet.