Betygsresultatet för niondeklassare i Angereds kommunala skolor är nu klart

Publicerad 21 juni 2017

En kontinuerlig skolgång är grunden för bra skolresultat. Det visar betygsresultaten för vårterminen 2017. Samtidigt har andelen elever med gymnasiebehörighet, andelen elever med godkänt betyg i alla ämnen och det genomsnittliga meritvärdet minskat i Angereds kommunala skolor.

Kontinuerlig skolgång är grunden för bra skolresultat

Kontinuerlig skolgång, att få språkstödjande undervisning och studiehandledning på sitt modersmål är nycklar till ett gott skolresultat och det tar flera år att utveckla ett språk som gör att man kan ta till sig undervisningen.

Av alla elever i årskurs nio i Angereds kommunala skolor har en fjärdedel varit i Sverige kortare tid än fyra år. Färre än hälften, 46 procent av dem, har haft en kontinuerlig skolgång i våra skolor från årskurs fem.

- Vi vet att det tar fem till åtta år att få ett skolspråk som gör att man kan tillgodogöra sig undervisningen. Det är viktigt för eleverna att ha ett bra skolspråk då det ger dem möjlighet att fullfölja sina studier och få positiva resultat, säger Lotta Wikström, tf sektorschef Utbildning

De elever som har fått kontinuerlig systematisk undervisning i Angereds kommunala skolor i minst fem år visar på goda resultat. Närmare 77 procent av eleverna har gymnasiebehörighet och nästan 60 procent av eleverna har godkända betyg i alla ämnen.

- Det är en tydlig indikation på att de elever som är kvar på samma skola i minst fem år får möjlighet att utvecklas. Det är också ett kvitto på att de insatser vi gör i våra skolor är nödvändiga. Det är viktigt att ge eleverna rätt förutsättningar i skolan, menar Lena Bilén som är verksamhetsutvecklare för förskola och skola.

Insatser som ger resultat

På Hjällboskolan i Angered har man sedan höstterminen 2016 ändrat i organisationen kring nyanlända. Istället för förberedelseklass går nyanlända elever i vanliga klasser och undervisas i samtliga ämnen direkt. Det är en ändring som gett positiva resultat då större andel elever får betyg i fler ämnen.

Den stora utmaningen som Hjällboskolan står inför är att många av de elever som saknar gymnasiebehörighet också saknar betyg i matematik. Skolan kommer under nästa läsår att ta bort de stödlektioner i matematik som man haft hittills och istället satsa på intensiv matematik i små grupper, flera dagar i veckan.

- Vi behöver förbättra vårt arbete med att bemöta elevers kunskapsbehov i ett tidigt skede och göra tidiga insatser i de lägre årskurserna, avslutar Malin Orwén, tf rektor på Hjällboskolan.

Betygsresultatet för niondeklassare i Angereds kommunala skolor

Göteborgs Stad redovisar betygsresultaten på två olika sätt. Dels redovisas resultaten för alla elever, dels resultatet för alla elever exklusive elever med okänd bakgrund. Med okänd bakgrund menar man elever som är asylsökande, har skyddad identitet eller saknar personnummer.

  • Andelen elever, exklusive elever med okänd bakgrund, som har gymnasiebehörigheten har minskat från 64,8 procent till 59 procent jämfört med vårterminen 2016. Andelen alla elever som har gymnasiebehörighet har minskat från 52,8 procent till 52,4 procent jämfört med vårterminen 2016.
  • Andelen elever, exklusive elever med okänd bakgrund, med betyg i alla ämnen har minskat från 46,4 procent till 44,9 procent jämfört med vårterminen 2016. Andelen alla elever med betyg i alla ämnen har ökat från 37,7 procent till 39,9 procent jämfört med vårterminen 2016.
  • Det genomsnittliga meritvärdet för elever, exklusive elever med okänd bakgrund, har minskat från 182,6 till 178,8 jämfört med vårterminen 2016. Det genomsnittliga meritvärdet för alla elever har ökat från 160,6 till 165,3 jämfört med vårterminen 2016.