Anmäl hinder i den offentliga miljön via ny app

Publicerad 6 mars 2017

Har du upptäckt hinder i den offentliga miljön när du rör dig ute på stan? Från och med den 6 mars 2017 kan du anmäla hinder i den offentliga miljön via appen Anmäl hinder. Nu kan alla göteborgare hjälpa staden att identifiera bristande tillgänglighet.

Även tidigare har göteborgarna kunnat anmäla enkelt avhjälpta hinder i den offentliga miljön och publika lokaler – via en blankett som man laddade ner från stadens webbplats goteborg.se. Den nya appen Anmäl hinder ersätter den tidigare blanketten.

Genom ett nytt arbetssätt kan nu alla göteborgare på ett enkelt sätt rapportera in till staden var hinder finns. Med appen kan hindret anmälas på plats, med bild och beskrivning av hindret. Anmälan hanteras av kommunen som registrerar ärendet och bedömer hindret. Om det fastställs att det är ett enkelt avhjälpt hinder blir det fastighetsägarens sak att åtgärda det.

Ladda ner appen Anmäl hinder för Iphone

Ladda ner appen Anmäl hinder för Android

Länk till mer information om Anmäl hinder via app