Staden erbjuder foder till djur i torkan

Fotograf:

Publicerad 5 juli 2018

Torkan har orsakat foderbrist och många djur inom jordbruksnäringen hotas av svält. Fastighetskontoret erbjuder därför bönder att slå en del av stadens grönytor och använda gräset som foder. Det handlar i dagsläget om totalt cirka 72 hektar, motsvarar ungefär 100 fotbollsplaner.

Bönderna får inte betalt för att de klipper, däremot får de behålla gräset. Gräset får inte säljas. Det får bara användas som foder till de egna djuren. När balarna är plastade ska de tas bort omgående. Arbetet ska utföras på ett professionellt sätt.

Detta är grönytor som staden normalt inte använder på det här sättet. Kvaliteten på gräset kan variera. Det kan också finnas stenar, burkar, plast och annat olämpligt i gräset. Den som vill använda gräset får gå igenom marken själv och sedan kontrollera så att inte fodret innehåller saker som kan skada djuren eller den egna utrustningen. Arbetet görs på egen risk. Staden tar inte ansvar för de skador som kan uppstå.

Är du intresserad? Hör av dig till oss – det är ”först till kvarn” som gäller. Det är semestertider och i mån av tid hjälper vi dig som är intresserad av att få foder till dina djur:

Vecka 28 Annelie Silvander 031-368 13 20
Vecka 29 Ingmar Nyborg 031-368 11 58
Vecka 30 Franky Van Vossel 031-368 11 13
Vecka 31 - 39 Martin Bae Pedersen 031- 368 11 27

Du når oss enklast måndag-fredag kl 8.00-16.30.