Tillgänglighet är viktigt för kulturskolan i Angered

Fotograf: Lo Birgersson

Publicerad 14 november 2017

I Angered jobbar kultur och fritid för att skapa möjligheter för alla att delta i olika former för aktiviteter på sin fritid. Att tillgängliggöra aktiviteter på kulturskolan för barn med funktionsvariationer är ett viktigt led i detta.

Att ha tillgängliga aktiviteter för alla inom kultur och fritid är viktigt för stadsdelsförvaltningen Angered. Därför är utbudet varierat med innehåll som riktar sig till småbarn, äldre, och allt där emellan. För kulturskolan i Angered har det under flera år funnits kurser som riktar sig till barn med funktionsvariationer.

- Det är en självklarhet för oss att kulturskolans verksamhet ska vara användbar och tillgänglig för alla - barn ska kunna utöva kultur på sin fritid då det är alla barns rätt, säger Cecilia Hellström, enhetschef på kulturskolan i Angered. Vidare handlar det om ett systematiskt arbete för att säkerställa bland annat tillgänglighet, delaktighet och inflytande. Många kulturskolor har inte lyckats med att skapa ett utbud som stödjer rätten till ett fullständigt och faktiskt deltagande för alla, men här har vi kommit långt, både här i Angered och i andra kulturskolor runt om i Göteborg.

En av kurserna som ges är kulturmix. Här får barnen som kommer träffa andra barn, i ett lekfullt och utvecklande sammanhang, med fokus på sång, dans, musik och drama. Kursen är viktig för barnen.

- Barnen kommer till oss en gång i veckan. Att vi kan erbjuda detta till barn som behöver extra stöd är viktigt. När de är här får de prova på nya former för estetiska uttryck som de annars kanske inte hade fått prova på. Det utvecklar dem mycket - både individuellt och i det sociala samspelet, säger Isa Karlsson, lärare på kulturskolan i Angered.

Hanna, en av eleverna på kulturmix, tycker mycket om att vara med.

-Det är kul och roligt att leka. Vi får testa massa olika saker och lärarna är duktiga.

Förutom de anpassade kurserna är kulturskolan i Angered ute i flera klasser i grundsärskolan varje vecka. En gång om året arrangeras även Fantasia som är en upplevelsebaserad och interaktiv föreställning där kulturskolan möter eleverna och skapar en stund med rörelse, ljud, musik och taktila upplevelser.

- Det är en väldigt fin möjlighet för både elever och pedagoger/assistenter att mötas och uppleva att de genom kulturskolan ingår i ett större sammanhang, säger Isa Karlsson.