Välkommen till öppet förmöte 15 mars och nämndmöte 20 mars i Askim-Frölunda-Högsbo

Fotograf:

Publicerad 8 mars 2018

Har du tankar eller synpunkter kring något ärende som nämnden tar upp vid nästa nämndmöte eller någon annan fråga som berör dig som medborgare? Kom till öppet förmöte 15 mars!

Tid för öppet förmöte: 15 mars klockan 18–19
Plats: Medborgarkontoret vid Frölunda torg, i Resecentrum – en trappa upp!
Stadsdelsnämndens politiker kommer att lyssna och samtala kring frågor som engagerar dig.

Tid för nämndmöte: 20 mars klockan 17
Plats: Hotell Kusten.
Nämndmötet är inte öppet för allmänheten. Om du vill träffa stadsdelsnämndens politiker är du välkommen till det öppna förmötet den 15 mars.

Några ärenden som behandlas:

  • Lokal plan för Askim-Frölunda-Högsbo mot våld i nära relationer
  • Förslag till nytt reglemente för stadsdelsnämnderna

Dagordning och handlingar

Du hittar dagordning och alla handlingar på www.goteborg.se/namndhandlingar (välj SDN Askim-Frölunda-Högsbo).

Politiker i Askim-Frölunda-Högsbo

Här hittar du kontaktuppgifter till samtliga politiker i stadsdelsnämnden Askim-Frölunda-Högsbo: Politiker i Askim-Frölunda-Högsbos stadsdelsnämnd