Trafikverket förbereder för Västlänken vid Södra Hamngatan

Publicerad 12 juni 2018

Spårtunneln för Västlänken kommer att passera Södra Hamngatan för att gå in i berget under Residenset. Inför bygget av tunneln ska trafikverket förstärka marken inför bygget av tunneln.

Södra Hamngatan vid Residenset stängs av i sommar

Arbetet i Södra Hamngatan 1–3, framför Residenset, startar den 18 juni. Det beräknas vara klart och återställt i slutet av september. Under arbetets gång stängs delar av Södra Hamngatan av för bil, buss- och spårvagnstrafik och leds istället om till Norra Hamngatan.

Spårvagnstrafiken kommer att vara avstängd från Järntorget till Lilla Torget. Gående och cyklister ska under hela avstängningen kunna passera arbetsområdet.

Under arbetet med att förstärka Södra Hamngatan inför bygget av Västlänken kommer bil- och busstrafiken att ledas om till Norra Hamngatan.

Trafikverket kommer att utföra bullrande arbeten på vardagar mellan klockan 07:00-19:00.