Majorna-Linnés medborgarbudget stärker tryggheten i stadsdelen

Publicerad 20 juni 2018

Under perioden 1 mars till 9 april lämnade invånarna i Majorna-Linné in 47 förslag på trygghetsskapande åtgärder som skulle kunna genomföras med hjälp av nämndens medborgarbudget. Lördagsfotboll för unga och festivalverksamhet, liksom odling och trygghetsvandringar i stadsdelen är några av de förslag som får dela på de 500 000 kronor som nämnden avsatt.

På nämndsammanträdet 19 juni beslutade politikerna i Majorna-Linnés stadsdelsnämnd att fastställa de förslag och prioriteringar rörande fördelning av medborgarbudgeten som nämndens stadsutvecklingsråd tillsammans med representanter för ungdomsråd, funktionshinderråd, pensionärsråd och invånare tagit fram.

Sju olika trygghetsskapande åtgärder får pengar från medborgarbudgeten

Beslutet i stadsdelsnämnden innebär att Azalea BK får drygt 300 000 kronor för att anordna lördagsfotboll, festivalen ”Sommarens sista dagar” får 80 000 kronor, 25 000 kronor går till odling vid Masthuggskyrkan och lika mycket går till att förse skolor med duschdraperier. Trygghetsvandrarna i stadsdelen får 20 000 kronor, 15 000 kronor går till trygghetsskapande dialoger vid Masthuggskyrkan och 14 000 kronor går till utbildning i transkompetens för grundskollärare.

Från Azalea BK: s sida är man glada över beslutet.

- Det känns jättekul det här! Nu drar vi igång den plan vi har för hur vi vill starta upp verksamheten med barn och unga på lördagskvällar. Med det här tillskottet kan vi bli ännu mer delaktiga i stadsdelen och också vara ett exempel för andra föreningar som vill engagera sig och samverka med stadsdelsförvaltningen, säger Mikael Dahlberg, ordförande i Azalea BK.

Bra och tydlig process med stor delaktighet

Stadsdelsnämndens ordförande Bosse Parbring, MP, och nämndens vice ordförande Marie-Louise Hänel Sandström, M, tycker att man haft en bra och tydlig process kring medborgarbudgeten och att delaktigheten varit stor. Invånare i alla åldrar har deltagit i dialoger på bland annat på bibliotek, stadsdelens mötesplatser, i pensionärsrådet och via en digital chatt.

- Vi har tydligt sett att trygghet kan innebära väldigt olika saker för människor. Allt ifrån trygghetsvandringar på kvällar till ungdomsfestival och att skolpersonal utbildas i transkompetens upplevs som viktiga trygghetsfrågor, säger Bosse Parbring.

Marie-Louise Hänel Sandström har också reflekterat över hur viktigt det är att använda olika forum och metoder när man bjuder in till samtal.

- Från dialogerna tar jag tar särskilt med mig hur viktigt det är att vi paketerar det vi vill prata om så att vi når ut till många olika grupper. Olika sätt passar olika människor helt enkelt, säger Marie-Louise Hänel Sandström.

Politikerna intresserade av att fortsätta arbetet med medborgarbudget

Från politikernas sida finns intresse av att fortsätta arbetet med medborgarbudget.

- Medborgarbudget är ett bra sätt att visa att vi på allvar är intresserade av att få in bra förslag från invånare om hur vi kan utveckla Majorna-Linné. När vi avsätter 500 000 kronor lovar vi att vi kan förverkliga en del av förslagen, säger Bosse Parbring.

Marie-Louise Hänel Sandström förklarar att man nu ska utvärdera årets medborgarbudget för att sedan diskutera hur man ska göra nästa år.