Beläggningsarbeten Kärralundsgatan 9 juli – 3 augusti

Publicerad 9 juli 2018

Trafikkontoret utför via Svevia AB beläggningsarbeten på Kärralundsgatan med start den 9 juli och arbetet beräknas pågå till den 3 augusti.

Arbetena i form av kantstenshöjning, justering och asfaltering kommer att ske i olika etapper under perioden.
Bullrande arbeten kan förekomma. Gående och cyklister kommer att ledas förbi arbetsområdet, följ skyltning och anvisning på plats.

Vår ambition är att minimera störningarna så mycket som möjligt och vi hoppas på ert överseende under byggtiden.