Nytt från stadsdelsnämnden Norra Hisingens extra möte den 6 mars 2018

Publicerad 12 mars 2018

Stadsdelsnämnden i Norra Hisingen hade på tisdagen den 6 mars ett extrainsatt möte för att besluta om fördelning av tillfälligt statligt bidrag för asylsökande ensamkommande som fyller 18 år.

Stadsdelsnämnden har beslutat om fördelningen av det statliga bidraget för asylsökande ensamkommande som fyller 18 år. Följande organisationer får enligt prioriteringsordning del av dessa medel så långt dessa räcker:
a: Agape,
b: Göteborgs Räddningsmission
c: Skyddsvärnet,
d: SOS Barnbyar.
Fairways AB ansökan beviljades inte då de utlysta medlen är ett så kallat föreningsbidrag. Fairways AB är ett aktiebolag. Stadsdelsnämnden beslutade också om att stadsdelsförvaltningen ska ta fram rutiner för hur bidragen ska följas upp samt återrapporteras.

Riksdagen har beslutat att ge kommunerna ett tillfälligt statligt bidrag i syfte att möjliggöra för de ensamkommande som hinner fylla 18 år att bo kvar i den kommun de varit placerade i. Några av Göteborgs stadsdelar har gjort en överenskommelse om att stadsdelsnämnden Norra Hisingen får besluta även för hur deras del av det statliga bidraget ska användas. Stadsdelsförvaltningen Norra Hisingen har gjort en utlysning och öppnat upp för organisationer att ansöka.