Vi bygger tunnel för att skydda gående och cyklister

Publicerad 4 oktober 2017

Hisingsbron utför grundläggningsarbeten med pålningsarbete för brostöd och arbetsområdet pågår nära gångbana och cykelväg.

Från 4 oktober kommer gångbana och cykelväg att ledas genom en tunnel byggt av containrar. Vi gör detta av säkerhetsskäl för att skydda personer som går eller cyklar vid arbetsområdet.

Följ skyltning på plats.