Reparation av stadsmuren stänger Arsenalsgatan och minskar parkeringar

Publicerad 9 mars 2018

Rötterna från träd som inte längre finns kvar förstörde delar av den gamla stadsmuren vid Arsenalsgatan.

Vi kommer att reparera sättningar i stadsmuren.

Sättningarna kommer sig av rotsystem från tidigare växande träd som har fått fäste i fogar.

För att komma åt stenarna så behöver vi gräva upp baksidan av muren i vägområdet.

Vi måste stänga av gatan samt ett antal parkeringsplatser.

Arbetet beräknas starta 5 mars och vi räknar med att vara klara under april månad. Under tiden kommer gång- och cykelbanan längs husfasaden smalnas av för att ge trafiken möjlighet att komma förbi avstängningarna.