Markundersökningar vid Korsvägen påverkar cykelbana

Publicerad 13 april 2018

Markundersökningar vid Korsvägen under vecka 16 och 17 påverkar cykeväg. Flytt av parkeringsplatserna norr om Universeum.

Vi kommer under vecka 16 och 17 att göra kompletterande markundersökningar och installationer av grundvattenrör på ytan norr om Universeum samt gång- och cykelbanan. Vi kommer att använda en borrvagn, och det buller som uppstår låter mindre än den omgivande trafiken. Arbetet utförs mellan klockan 07-19.
Cykelvägen som passerar längs med Södra Vägen kommer att stängas av och ledas om under cirka en vecka, under tiden undersökningar utförs längs med cykelvägen. Följ skyltning på plats.

Parkeringar som berörs

Det östra schaktet vid Korsvägen kommer att vara norr om Universeum, där parkeringarna finns idag. Vi flyttar de flesta av parkeringsplatserna till en ny plats mellan Universeum och Världskulturmuseet, även bussficka för på- och avstigning kommer att finnas här. Arbetet startar i april/maj och tar cirka en månad.