Spårarbete Stockholmsgatan 19 februari - 1 mars

Publicerad 22 februari 2018

Delar av spårvagnsspåren vid hållplatsen Stockholmsgatan har blivit skadade och behöver bytas.

Arbetet kommer pågå mellan den 19 - 23 februari kl. 07.00 – 24.00 följt av arbete under dygnets alla timmar mellan den 23 – 26 februari.

Därefter pågår efterarbete mellan den 26 februari – 1 mars mellan kl. 07.00 – 18.00 samt 1 mars – 2 mars mellan kl. 22.00 – 06.00.

Gående och cyklister kommer att ledas förbi arbetsområdet och biltrafik kommer tidvis att ledas om. Vänligen följ skyltning och anvisningar på plats.

Aktuell information om kollektivtrafiken finns på www.vasttrafik.se