Barnen - inte bara framtida medborgare utan medborgare här och nu!

Publicerad 8 september 2017

EU-projektet BRIC är ett samarbete där svenska, italienska och engelska barn har fått lära känna offentliga mötesplatser med alla sina sinnen och ta plats som självklara samhällsmedborgare.

Eivor Ahl, förskolechef i Kärra berättar om ett framgångsrikt samarbete med Italien och England i ett projekt som bidragit till att lyfta förskolans och barnens roll i samhället.

-Det här är ett viktigt demokratiarbete. Barn har inte tillgång till offentliga platser på samma sätt som vuxna, vilket borde vara självklart. Vi har så mycket att lära oss genom att se omvärlden genom barnens ögon, det hjälper oss att titta kritiskt på vårt arbete och utmanar oss att hitta nya vägar, säger Eivor.

Relationer som berikar

Förskolebarnen har besökt och arbetat med platser i sitt närområde, till exempel biblioteket, torget, äldreboendet eller olika naturområden. Barnens frågor och intressen har varit grund för arbetet, men också bidragit till att skapa unika relationer till människorna i området. De har lärt sig mycket av mötet med andra människor. En äldre invånare berättade att träden på barnens ”plats” är lika gamla som herrgården i Kärra. En annan berättade under en period när barnen studerade fåglar att det finns kärrhök vid en damm som heter Svankällan, något barnen ville undersökta vidare.

-Vi knyter kontakter och barnen blir en del av samhället, de blir viktiga, säger Eivor.

Lämnar spår

Barnen har använt kameror för att fotografera och berätta om sin plats och de har också haft fotoutställningar på platserna. Att lämna spår där har varit en viktig del i arbetet.

-Barnen säger att spår kan göra en plats finare och berätta något för andra och visst är det så. Men det är också ett sätt att synliggöra barnen, deras tankar och arbete. Vi har till exempel gjort isspår av frysta såpbubblor, hängt upp teckningar, vimplar och informationsskyltar med barnens tankar, säger Eivor.


Frysta såpbubblor


Teckningar och tankar i trädet

Dokumentation berättar målande om projektet

Förskolorna har dokumenterat projektets arbete och resultat i vackra publikationer med levande berättelser och reflektioner:

Första besöket (Kärra torg)

"Vi förbereder oss inför det första besöket med barnen på platsen. Vad ville vi att barnen skulle få vara med om? Vi kom fram till att vi ville ha ett utforskande material med oss…Vi tar med kameror, block, pennor och förstoringsglas. Vi förbereder frågor att ställa till oss själva. Vad undersöker barnen? Vad stannar dom vid? Vad fokuserar de på? Vid första besöket på platsen börjar barnen med att springa runt trädet, precis så som vi förväntat oss. Två av barnen fortsätter sedan mot skulpturerna och de andra följer efter. De känner på de olika stenskulpturerna med händerna.

Några barn börjar att fotografera. Elvin hjälper Elvis genom att visa hur kameran fungerar och att peka på motiv och uppmuntrande säga “Elvis, bra!”. Barnen går systematiskt från skulptur till skulptur och fotograferar nära. De håller sig också tätt intill varandra och det pågår dialoger både med och utan ord. Några av barnen använder sig av de pennor och block som vi har med oss. De ritar och skriver i blocket och ett barn säger ’jag skriver han.’ Människor iakttar oss och hälsar, undrar vad vi gör. ’Jag fick dej’ säger Amanda när hon fotograferar en man som passerar torget, han stannar upp och låter sig bli fotograferad. Vi blir både överraskade och förundrade över barnens sätt att dokumentera. Vi är också övertygade om att våra noggranna förberedelser påverkar vår ’hörstyrka’ under första besöket, som vi gör tillsammans med en liten grupp barn.”


Barnen utforskar skulpturerna på torget.


Att fota nära är spännande.

Värdefullt samarbete med föräldrar

Föräldrarna har fått täta uppdateringar om projektet och har också besökt barnens platser, där de kunnat samtala med pedagogerna om projektet och barnens upplevelser:

”Ta vara på mor- och farföräldrars kunska­per och erfarenheter, kanske låta barnen ställa frågor till de nyfikna som kommer förbi, skulptören - ta kontakt med henne.” Det är några av föräldrarnas tankar från det första föräldramötet, hösten 2014. De uttrycker också att de inte vågat tro att projektet på den här offentliga plat­sen skulle bli så intressant. Vi bjuder vid ett senare tillfälle in familjerna till ver­nissage på torget. Vi vill visa dem och allmänheten barnens arbete med skulp­turerna i lera och kol.”

-Projektet engagerar och det har också gett röster åt barnens familjer. Vi har tagit vara på föräldrarnas tankar om offentliga platser och nyfikenheten på vårt arbete har varit riktigt stor. Familjerna följer våra Instagramkonton, kikar gärna på våra affischer och utställningar och kommer alltid med så bra frågor och synpunkter, säger Eivor.

Stolta pedagoger och stabil organisation

Trots att det endast varit fem pedagoger och en pedagogista som haft direkt internationellt utbyte med resor och studiebesök i England och Italien, så har arbetet spridit sig som ringar på vatten i Eivors enhet. Nu jobbar hela organisationen med barns inflytande och delaktighet och har sina offentliga platser utanför förskolan, även 1-åringarna. Arbetet får växtkraft genom verksamhetsplanerna och det systematiska kvalitets- och utvecklingsarbetet och pedagogerna har skrivit böcker som snart publiceras.

-Pedagogerna har tillsammans med pedagogistan gjort helt fantastiska arbeten, de är enastående, så engagerade! Det här har varit ett kitt för en stabil organisation. Pedagogerna är förstås stolta över sitt arbete och det är jag också, säger Eivor Ahl.

Länkar

Se film om projektet här:

https://www.youtube.com/watch?v=aLRFSrA0xqc

Läs mer på http://www.bricproject.org/ Där kommer publikationerna att finnas när de är klara.

Eivor Ahl har genom den ideella föreningen Barnpedagogiskt forum deltagit med sina förskolor i forskningsprojektet BRIC, som är kopplat till universiteten i Göteborg, Bologna och Cambridge

http://www.barnpedagogisktforum.se/

Förskolor som deltagit från Norra Hisingen

Lillekärr Södra 53

Solhagagatan 136

Familjedaghem i Kärra